Nghị quyết 72/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết 72/2005/NQ-HĐND về mức chi hỗ trợ cho Bác sĩ công tác tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn và nhân viên Tổ y tế ấp do tỉnh Tiền Giang ban hành

Nghị quyết 72/2005/NQ-HĐND chi hỗ trợ cho Bác sĩ Trạm y tế xã Tiền Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 251/2010/NQ-HĐND mức hỗ trợ Bác sĩ tại Trạm y tế xã Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 06/11/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 72/2005/NQ-HĐND chi hỗ trợ cho Bác sĩ Trạm y tế xã Tiền Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/2005/NQ-HĐND

Mỹ Tho, ngày 07 tháng 12 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC CHI HỖ TRỢ CHO BÁC SĨ CÔNG TÁC TẠI TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ NHÂN VIÊN TỔ Y TẾ ẤP (KHÓM, KHU PHỐ)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ vào Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Qua xem xét dự thảo nghị quyết theo Tờ trình số 1403/TTr-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc đề nghị ban hành mức chi hỗ trợ cho Bác sĩ công tác tại Trạm Y tế và nhân viên Tổ Y tế ấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành mức chi hỗ trợ cho Bác sĩ công tác ở Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) và nhân viên Tổ Y tế ấp, khóm, khu phố (gọi chung là ấp) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Bác sĩ công tác tại Trạm Y tế xã: 300.000đồng/người/tháng.

2. Nhân viên Tổ Y tế ấp: 80.000đồng/Tổ Y tế ấp/tháng.

3. Thời gian thực hiện: mức chi hỗ trợ các đối tượng nêu ở điểm 1 và 2 điều này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Ban Văn hóa - Xã hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khoá VII, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UB.Thường vụ Quốc hội (HN);
- VP. Chính phủ, VP. Quốc hội (HN);
- UB. KTNS, UB. về các vấn đề xã hội (Quốc hội);
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH (HN);
- Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ (HN);
- Bộ Tài chính, Y tế;
- Vụ Công tác đại biểu - VP.QH (HN);
- Vụ Công tác phía Nam-VP.QH (TP. HCM);
- Vụ IV thuộc VP. Chính phủ (TP.HCM);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBND, UB.MTTQ tỉnh;
- VP. Đoàn ĐBQH, VP. Tỉnh ủy, VP. UBND tỉnh;
- Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Báo Ấp Bắc, Đài PTTH tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Tiền Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND cấp huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đỗ Tấn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 72/2005/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu72/2005/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2005
Ngày hiệu lực17/12/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/11/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 72/2005/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 72/2005/NQ-HĐND chi hỗ trợ cho Bác sĩ Trạm y tế xã Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 72/2005/NQ-HĐND chi hỗ trợ cho Bác sĩ Trạm y tế xã Tiền Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu72/2005/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýĐỗ Tấn Minh
        Ngày ban hành07/12/2005
        Ngày hiệu lực17/12/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/11/2010
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 72/2005/NQ-HĐND chi hỗ trợ cho Bác sĩ Trạm y tế xã Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 72/2005/NQ-HĐND chi hỗ trợ cho Bác sĩ Trạm y tế xã Tiền Giang