Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung một số quy định của Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2007/NQ-HĐND

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2006/NQ-HĐND NGÀY 26/7/2006 CỦA HĐND TỈNH KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 6

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của HĐND;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;

Sau khi xem xét Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh về việc phân chia khoản thu xử phạt, tịch thu từ các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Nhất trí thông qua tỷ lệ phân chia cho ngân sách huyện, thành phố đối với khoản thu phạt, tịch thu từ các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng do cơ quan cấp huyện, thành phố quyết định là 100% (một trăm phần trăm) để bổ sung nguồn kinh phí cho các cơ quan chức năng của huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.

Điều 2.

UBND tỉnh theo trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết .

Điều 3.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh theo trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4.

Nghị quyết này điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND ngày 26/7/2006 của HĐND tỉnh về nội dung liên quan nêu trên và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2008.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Dương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu26/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2007
Ngày hiệu lực01/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND Bình Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND Bình Định
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu26/2007/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýNguyễn Xuân Dương
       Ngày ban hành19/12/2007
       Ngày hiệu lực01/01/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND bổ sung Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND Bình Định

           • 19/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực