Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa X, kỳ họp thứ 14 ban hành

Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp đã được thay thế bởi Nghị quyết 19/2009/NQ-HĐND chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 26/2007/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND CÁC CẤP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHOÁ X - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị Quyết số 1157/NQ-UBTVQH11 ngày 10/7/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các Cơ quan của Quốc hội, các Ban của UBTVQH, Văn phòng Quốc hội, các Đoàn Đại biểu Quốc hội;
Căn cứ Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 16/6/2007 của Bộ Tài chính;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 18/TTr-TTHĐND ngày 11/12/2007 của Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp; ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp như sau:

A. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Việc chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tại quy định này phải được xây dựng trong dự toán hàng năm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo thống nhất mức chi, mục chi, đối tượng chi trên cơ sở chế độ, định mức được quy định tại Quy định này.

2. Sử dụng kinh phí hiệu quả; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

B. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. Chi hỗ trợ đại biểu, người phục vụ kỳ họp HĐND

1. Cấp tỉnh:

- Đại biểu HĐND, đại biểu mời, chuyên viên, Phóng viên Báo, Đài: 50.000 đồng/ngày/người

- Phục vụ: 30.000 đồng/ngày/người

2. Cấp huyện:

- Đại biểu HĐND, đại biểu mời, chuyên viên, Phóng viên Báo, Đài: 30.000 đồng/ngày/người

- Phục vụ: 20.000 đồng/ngày/người

3. Cấp xã:

- Đại biểu HĐND, đại biểu mời, Phóng viên, Báo, Đài : 20.000 đồng/ngày/người

- Phục vụ : 15.000 đồng/ngày/người

II. Chi tiếp xúc cử tri và sinh hoạt tổ đại biểu HĐND

1. Chi cho công tác chuẩn bị điểm tiếp xúc cử tri:

- Cấp tỉnh: 500.000 đồng/xã

- Cấp huyện: 300.000 đồng/xã

- Cấp xã: 200.000 đồng/xã

2. Chi sinh hoạt tổ đại biểu HĐND:

- Cấp tỉnh: 300.000 đồng/lần

- Cấp huyện: 200.000 đồng/lần

- Cấp xã: 100.000 đồng/lần

III. Chi cho công tác giám sát và khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND: ngoài chế độ công tác phí theo quy định được hỗ trợ với mức:

1. Cấp tỉnh:

- Đại biểu, chuyên viên: 50.000 đồng/ngày/người

- Phục vụ: 30.000 đồng/ngày/người

2. Cấp huyện:

- Đại biểu, chuyên viên: 30.000 đồng/ngày/người

- Phục vụ: 20.000 đồng/ngày/người

3. Cấp xã:

- Đại biểu: 20.000 đồng/ngày/người

- Phục vụ: 15.000 đồng/ngày/người

IV. Chi tổng hợp các dự án luật

1. Cấp tỉnh: 1.000.000 đồng/ dự án luật

2. Cấp huyện: 500.000 đồng/ dự án luật

V. Chi công tác xã hội

1. Chi thăm hỏi các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội của Thường trực HĐND, như: Trại điều dưỡng thương, bệnh binh, trại trẻ mồ côi, người khuyết tật; trường dân tộc nội trú, các đơn vị bộ đội, công an ở biên giới, hải đảo ..., mức chi không quá:

- Cấp tỉnh: 500.000 đồng/lần.

- Cấp huyện: 300.000 đồng/lần.

- Cấp xã: 200.000 đồng/lần.

2. Chi thăm hỏi đại biểu HĐND khi bị ốm đau của Thường trực HĐND:

a. Trường hợp đau nặng:

- Cấp tỉnh: 300.000 đồng/lần.

- Cấp huyện: 200.000 đồng/lần.

- Cấp xã: 100.000 đồng/lần.

b. Trường hợp bị bệnh hiểm nghèo:

- Cấp tỉnh: 1.000.000 đồng/lần.

- Cấp huyện: 500.000 đồng/lần.

- Cấp xã: 200.000 đồng/lần.

VI. Chi hỗ trợ đối với đại biểu HĐND

1. Trang phục Đại biểu HĐND tỉnh:

Mỗi đại biểu được cấp tiền 02 bộ trang phục trong 1 nhiệm kỳ: mức chi 1.500.000 đồng/ bộ.

2. Hỗ trợ đại biểu HĐND các cấp kiêm nhiệm Thường trực HĐND và trưởng, phó trưởng Ban HĐND:

Mức hỗ trợ hàng tháng: 10% theo mức lương hiện hưởng.

C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào chế độ, định mức chi tiêu tài chính tại Quy định này HĐND các cấp triển khai thực hiện.

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi thuộc HĐND cấp nào thì ngân sách cấp đó bố trí và xây dựng dự toán hàng năm của đơn vị.

Đối với khoản chi hỗ trợ đại biểu HĐND các cấp kiêm nhiệm Thường trực HĐND và trưởng, phó trưởng Ban HĐND được chi trả từ nguồn kinh phí của cơ quan đại biểu đó hưởng lương.

2. Nghị quyết này được thực hiện kể từ ngày 01/12 /2007. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan phản ánh về Thường trực HĐND tỉnh để tổng hợp, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Toản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu26/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2007
Ngày hiệu lực01/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu26/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýPhạm Minh Toản
        Ngày ban hành19/12/2007
        Ngày hiệu lực01/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp