Nghị quyết 27/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 27/2007/NQ-HĐND quy định một số chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai

Nghị quyết 27/2007/NQ-HĐND chế độ định mức chi phục vụ hoạt động HĐND Lào Cai đã được thay thế bởi Nghị quyết 21/2011/NQ-HĐND sửa đổi bổ sung một số chế độ định mức chi tiêu và được áp dụng kể từ ngày 22/08/2011.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 27/2007/NQ-HĐND chế độ định mức chi phục vụ hoạt động HĐND Lào Cai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2007/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XIII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ngày 02/4/2005;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 1157/NQ-UBTVQH11 ngày 10/7/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính các hoạt động của Quốc Hội;

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC;

Sau khi xem xét Tờ trình số 334/TTr-TTHĐND ngày 07/12/2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy định một số chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Lào Cai

I - QUY ĐỊNH CHUNG

1. Việc chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp được lập trong dự toán hàng năm, đảm bảo kịp thời, thống nhất trong mức chi, mục chi, đối tượng chi trên cơ sở chế độ, định mức quy định tại Nghị quyết này và các quy định khác của cơ quan Nhà nược có thẩm quyền.

2. Sử dụng có hiệu quả kinh phí hoạt động của HĐND các cấp; thực hiện tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

3. Việc chi cho hoạt động của các cơ quan của HĐND, đại biểu HĐND được thực hiện như sau:

3.1 Đại biểu HĐND, cá nhân được mời tham gia các hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, tham dự kỳ họp HĐND thì toàn bộ chi phí cho đại biểu (tiền ăn, ở, bồi dưỡng họp theo chế độ.... trong thời gian tham dự) do đơn vị tổ chức, triệu tập đảm bảo.

3.2 Đại biểu HĐND tham dự các hạot động của HĐND được thanh toán tiền công tác phí từ nguồn kinh phí hoạt động của HĐND.

II - QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Chi chi cho công tác xây dựng Nghị quyết của HĐND: Bao gồm các khoản chi sau:

1.1 Chi tổ chức hội nghị thẩm tra, hội thảo, cho ý kiến voà dự thảo Nghị quyết của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND;

1.2 Chủ trì cuộc họp, hội thảo:

- Cấp tỉnh: 100.000 đồng/người/ngày

- Cấp huyện: 70.000 đồng/người/ngày

- Cấp xã: 50.000 đồng/người/ngày

1.3 Chi cho các thành viên khác (theo giấy mời):

- Cấp tỉnh: 50.000 đồng/người/ngày

- Cấp huyện: 30.000 đồng/người/ngày

- Cấp xã: 20.000 đồng/người/ngày

1.4 Chi tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết: Mức chi ở cấp tỉnh không quá 200.000 đ/báo cáo; cấp huyện không quá 100.000 đ/báo cáo; cấp xã không quá 50.000 đ/báo cáo.

2. Chi cho công tác giám sát chuyên đề:

Chi bồi dưỡng cho thành viên theo quyết định thành lập đoàn giám sát (ngoài chế độ thanh toán công tác phí), mức chi như sau:

- Cấp tỉnh: 50.000 đồng/người/ngày

- Cấp huyện: 30.000 đồng/người/ngày

- Cấp xã: 20.000 đồng/người/ngày

3. Chi tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND:

Chi hỗ trợ cho công tác tiếp xúc cử tri để chi phí: Trang trí, khánh tiết, nước uống và một số khoản chi khác. Mức chi như sau:

- Cấp tỉnh: 300.000 đồng/1 điểm;

- Cấp huyện: 200.000 đồng/1 điểm;

- Cấp xã: 100.000 đồng/1 điểm

4. Chi tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân:

Chi bồi dưỡng đại biểu HĐND, đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan và cán bộ được phân công tiếp công dân:

- Cấp tỉnh: 50.000 đồng/người/ngày

- Cấp huyện: 30.000 đồng/người/ngày

- Cấp xã: 20.000 đồng/người/ngày

5. Chế độ chi tiêu phục vụ kỳ họp:

Đại biểu HĐND, khách mời dự kỳ họp của các cơ quan của HĐND được bố trí ăn, nghỉ tại các địa điểm do cơ quan, tổ chức bố trí.

- Mức tiền ăn đối với đại biểu HĐND, khách mời dự kỳ họp:

+ Cấp tỉnh: 70.000 đồng/người/ngày

+ Cấp huyện: 50.000 đồng/người/ngày

+ Cấp xã: 30.000 đồng/người/ngày

- Mức tiền ăn đối với lái xe, cán bộ phục vụ kỳ họp:

+ Cấp tỉnh: 40.000 đồng/người/ngày

+ Cấp huyện: 30.000 đồng/người/ngày

+ Cấp xã: 20.000 đồng/người/ngày

- Chế độ phòng nghỉ: Theo quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh

- Tiền nước uống:

+ Cấp tỉnh: 10.000 đồng/người/ngày

+ Cấp huyện: 7.000 đồng/người/ngày

+ Cấp xã: 5.000 đồng/người/ngày

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

Thường trực HĐND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. Căn cứ chế độ, định mức chi tiêu hiện hành của Nhà nước, của tỉnh và các quy định nêu trên, Thường trực HĐND tỉnh chụi trách nhiệm hướng dẫn cụ thể nội dung, định mức chi phục vụ hoạt động HĐND các cấp khi thời giá thay đổi làm tăng, giảm trên 10% các khảon chi.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Sùng Chúng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu27/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2007
Ngày hiệu lực23/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/08/2011
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 27/2007/NQ-HĐND chế độ định mức chi phục vụ hoạt động HĐND Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 27/2007/NQ-HĐND chế độ định mức chi phục vụ hoạt động HĐND Lào Cai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu27/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýSùng Chúng
        Ngày ban hành14/12/2007
        Ngày hiệu lực23/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/08/2011
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 27/2007/NQ-HĐND chế độ định mức chi phục vụ hoạt động HĐND Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 27/2007/NQ-HĐND chế độ định mức chi phục vụ hoạt động HĐND Lào Cai