Nghị quyết 27/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 27/2007/NQ-HĐND quy định số lượng, mức hỗ trợ cho một số chức danh hoạt động ở cấp xã; ở thôn, Tổ dân phố và hỗ trợ hoạt động cho Tổ dân vận, Tổ hoà giải và Tổ liên gia tự quản ở cơ sở tỉnh Vĩnh Phúc

Nghị quyết 27/2007/NQ-HĐND số lượng mức hỗ trợ cho chức danh ở cấp xã thôn Vĩnh Phúc đã được thay thế bởi Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND bãi bỏ 05 nghị quyết của Hội đồng nhân dân Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 29/12/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 27/2007/NQ-HĐND số lượng mức hỗ trợ cho chức danh ở cấp xã thôn Vĩnh Phúc


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2007/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, MỨC HỖ TRỢ CHO MỘT SỐ CHỨC DANH HOẠT ĐỘNG Ở CẤP XÃ; Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ VÀ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CHO TỔ DÂN VẬN, TỔ HOÀ GIẢI VÀ TỔ LIÊN GIA TỰ QUẢN Ở CƠ SỞ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16-12-2002;

Căn cứ Nghị định số: 121/2003/NĐ-CP ngày 21-10-2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2004/NQ-HĐ ngày 21-12-2004 của HĐND tỉnh quy định số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số: 142/TTr-UBND ngày 30-11-2007 của UBND tỉnh về việc bổ sung mức phụ cấp cho các chức danh cán bộ cấp xã; ở thôn, tổ dân phố và hỗ trợ hoạt động cho Tổ dân vận, Tổ hoà giải, Tổ liên gia tự quản ở thôn, tổ dân phố; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định số lượng, mức hỗ trợ cho một số chức danh hoạt động ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và hỗ trợ hoạt động cho Tổ dân vận, Tổ hoà giải và Tổ liên gia tự quản ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, như sau:

1. Một số chức danh hoạt động ở cấp xã:

Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi; Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ, cộng tác viên thể dục thể thao, cộng tác viên phòng chống tệ nạn xã hội: Mức hỗ trợ hàng tháng bằng 0,5 mức lương tối thiểu.

2. Một số chức danh hoạt động ở thôn, tổ dân phố:

a) Về mức hỗ trợ:

- Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng thôn, Tổ phó Tổ dân phố mức hỗ trợ hàng tháng bằng 0,4 mức lương tối thiểu.

- Trưởng Ban công tác mặt trận mức hỗ trợ hàng tháng bằng 0,3 mức lương tối thiểu.

- Chi hội trưởng: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi, Bí thư Chi Đoàn mức hỗ trợ hàng tháng bằng 0,2 mức lương tối thiểu.

- Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Tổ dân vận: 600.000đ/tổ/năm; Tổ hoà giải: 360.000đ/tổ/năm và Tổ liên gia tự quản ở cơ sở: 240.000đ/tổ/năm.

b) Về số lượng từng chức danh hoạt động ở thôn, Tổ dân phố và Tổ dân vận, Tổ hoà giải, Tổ liên gia tự quản:

- Giao UBND tỉnh rà soát, thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi thực hiện và báo cáo với HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

- Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh chỉ được hưởng một định xuất kiêm nhiệm với mức hỗ trợ bằng 0,1 mức lương tối thiểu.

Điều 2. Kinh phí thực hiện quy định trên lấy từ ngân sách cấp xã và thực hiện từ ngày 01-01-2008.

Điều 3. Giao UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn và tổ chức thự hiện nghị quyết này.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thự hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 14-12-2007 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu27/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2007
Ngày hiệu lực24/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/12/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 27/2007/NQ-HĐND số lượng mức hỗ trợ cho chức danh ở cấp xã thôn Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 27/2007/NQ-HĐND số lượng mức hỗ trợ cho chức danh ở cấp xã thôn Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu27/2007/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýTrịnh Đình Dũng
       Ngày ban hành19/12/2007
       Ngày hiệu lực24/12/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/12/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 27/2007/NQ-HĐND số lượng mức hỗ trợ cho chức danh ở cấp xã thôn Vĩnh Phúc

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 27/2007/NQ-HĐND số lượng mức hỗ trợ cho chức danh ở cấp xã thôn Vĩnh Phúc