Nghị quyết 27/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 27/2007/NQ-HĐND sửa đổi mức thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục đào tạo công lập của tỉnh An Giang

Nghị quyết 27/2007/NQ-HĐND sửa đổi mức thu học phí cơ sở giáo dục công lập An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2014 rà soát văn bản quy phạm pháp luật An Giang và được áp dụng kể từ ngày 15/04/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 27/2007/NQ-HĐND sửa đổi mức thu học phí cơ sở giáo dục công lập An Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2007/NQ-HĐND

Long Xuyên, ngày 07 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỨC THU VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CÔNG LẬP CỦA TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 10

(Từ ngày 05 đến ngày 07/12/2007)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư số 46/2001/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 20 tháng 6 năm 2001 của liên Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý thu, chi học phí đối với hoạt động đào tạo theo phương thức không chính quy trong các trường và cơ sở đào tạo công lập;

Sau khi xem xét Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung mức thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục đào tạo công lập của tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung mức thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục đào tạo công lập trong tỉnh như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung mức thu:

a) Cao đẳng nghề: 150.000 đồng/học sinh/tháng

b) Trung cấp nghề: 120.000 đồng/học sinh/tháng

c) Trung cấp chuyên nghiệp: 100.000 đồng/học sinh/tháng

2. Sửa đổi việc sử dụng học phí:

Học phí thu được để lại đơn vị 100% để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Đối tượng thu và miễn giảm học phí:

a) Theo Điều 2 Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Miễn thu học phí đối đối tượng thuộc diện cận nghèo. c) Miễn thu học phí đối với hệ trung cấp nông nghiệp.

Điều 2. Thời điểm thực hiện:

1.Về mức thu học phí:

a) Đối với Cao đẳng nghề: thực hiện từ năm học 2007 – 2008.

b) Đối với Trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp: Thực hiện từ năm học 2008 – 2009.

2. Về sử dụng học phí: thực hiện theo hiệu lực của Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định quy định cụ thể việc sửa đổi, bổ sung mức thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục đào tạo công lập trong tỉnh đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này đúng với quy định hiện hành.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Khóa VII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thanh Khiết

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu27/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2007
Ngày hiệu lực17/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 27/2007/NQ-HĐND sửa đổi mức thu học phí cơ sở giáo dục công lập An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 27/2007/NQ-HĐND sửa đổi mức thu học phí cơ sở giáo dục công lập An Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu27/2007/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýVõ Thanh Khiết
       Ngày ban hành07/12/2007
       Ngày hiệu lực17/12/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 27/2007/NQ-HĐND sửa đổi mức thu học phí cơ sở giáo dục công lập An Giang

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 27/2007/NQ-HĐND sửa đổi mức thu học phí cơ sở giáo dục công lập An Giang