Nghị quyết 274/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 274/2009/NQ-HĐND thông qua chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 15 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 274/2009/NQ-HĐND thông qua chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 274/2009/NQ-HĐND

Vinh, ngày 23 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng ngày 28 tháng 11 năm 2006, Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng;
Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 3806/TTr.UBND ngày 19 tháng 6 năm 2009;
Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động nhằm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động và thực hiện chương trình mục tiêu GQVL - XĐGN trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

1. Chính sách hỗ trợ đối với người lao động:

a) Đối tượng thụ hưởng:

- Người lao động là con liệt sỹ, con thương binh, bệnh binh, người bị nhiễm chất độc hóa học, hộ nghèo, hộ cận nghèo; người lao động thuộc các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135/CP, xã biên giới được hỗ trợ chi phí đào tạo giáo dục định hướng và ngoại ngữ để đi làm việc ở nước ngoài.

- Chính sách này không áp dụng cho các lao động thường trú tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong (các đối tượng này thực hiện theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ).

b) Mức hỗ trợ: Người lao động thuộc đối tượng quy định tại khoản a điều 1 Nghị quyết này được hỗ trợ tối đa 500.000 đồng phí đào tạo - giáo dục định hướng và ngoại ngữ trước khi xuất cảnh.

c) Phương thức thanh toán:

Căn cứ Hợp đồng cá nhân đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài được ký giữa người lao động và đơn vị cung ứng lao động xuất khẩu có tư cách pháp nhân để thanh toán trực tiếp cho người lao động.

2. Chính sách khen thưởng:

2.1. Điều kiện để được khen thưởng:

a) Các đơn vị xuất khẩu lao động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phải đảm bảo theo yêu cầu của phía đối tác; phải tổ chức đào tạo - giáo dục định hướng và ngoại ngữ cho người lao động trước lúc đi theo chương trình của Cục quản lý lao động ngoài nước.

b) Số lao động mà đơn vị đưa đi làm việc ở nước ngoài phải có đủ việc làm, mức thu nhập phải lớn hơn hoặc bằng mức lương đã ký trong hợp đồng; số lao động vi phạm hợp đồng không quá 3% so với tổng số lao động mà đơn vị đã đưa đi được cho một hợp đồng xuất khẩu lao động đã ký với đối tác nước ngoài.

c) Các đơn vị xuất khẩu lao động phải phối hợp với cơ quan quản lý lao động trong nước, ngoài nước và các cơ quan hữu quan giải quyết tốt những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động giữa người lao động và đơn vị xuất khẩu lao động.

2.2. Mức khen thưởng:

a) Đơn vị có giấy phép xuất khẩu lao động trực tiếp đưa được 500 lao động của tỉnh /năm đi làm việc ở nước ngoài thì được UBND tỉnh tặng Bằng khen và thưởng 10 triệu đồng. Nếu vượt số lượng trên, thì cứ tăng thêm 100 lao động được thưởng bổ sung 02 triệu đồng.

b) Đối với các đơn vị cung ứng lao động: Nếu cung ứng được cho các đơn vị hoạt động xuất khẩu lao động 500 lao động /năm là lao động tỉnh Nghệ An đi làm việc ở nước ngoài được UBND tỉnh tặng Bằng khen và thưởng 05 triệu đồng. Nếu vượt số lượng trên thì cứ 100 lao động tăng thêm được thưởng bổ sung 01 triệu đồng.

c) Xã, phường, thị trấn liên kết với các đơn vị XKLĐ nếu đưa được 100 lao động /năm của xã đi XKLĐ được UBND tỉnh tặng Bằng khen và thưởng 05 triệu đồng;

d) Các cơ quan, đơn vị liên quan có đóng góp tích cực để thực hiện chương trình XKLĐ hàng năm của Tỉnh thì được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

3. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí để thực hiện chính sách xuất khẩu lao động trích từ ngân sách hàng năm của tỉnh.

Điều 2. Giao UBND tỉnh triển khai và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Khoá XV kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Thị Thu Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 274/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu274/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2009
Ngày hiệu lực02/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 274/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 274/2009/NQ-HĐND thông qua chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 274/2009/NQ-HĐND thông qua chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu274/2009/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýBùi Thị Thu Hương
       Ngày ban hành23/07/2009
       Ngày hiệu lực02/08/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Nghị quyết 274/2009/NQ-HĐND thông qua chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 274/2009/NQ-HĐND thông qua chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động