Nghị quyết 28/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 28/2006/NQ-HĐND phê duyệt chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nghị quyết 28/2006/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng vận động viên huấn luyện viên Vĩnh Long đã được thay thế bởi Nghị quyết 105/NQ-HĐND năm 2009 chế độ dinh dưỡng vận động viên huấn luyện viên và được áp dụng kể từ ngày 19/07/2009.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 28/2006/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng vận động viên huấn luyện viên Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2006/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 02 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

“VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 103/2004/BTC-UBTDTT ngày 05/11/2004 của Bộ Tài chính - Ủy ban Thể dục Thể thao hướng dẫn chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao;

Sau khi xem xét Tờ trình số : 03/TTr-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao trong tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao trong tỉnh như sau :

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

Vận động viên, huấn luyện viên thuộc các đội tuyển: Đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ tỉnh, đội tuyển năng khiếu tỉnh, đội tuyển cấp huyện, thị xã.

2. Mức chi cụ thể :

 - Chế độ dinh dưỡng (gồm tiền ăn và tiền thuốc bồi dưỡng) được tính bằng tiền cho một ngày tập trung tập luyện và tập trung thi đấu của một vận động viên, huấn luyện viên.

 - Thời gian tập trung tập luyện và thời gian tập trung thi đấu của vận động viên, huấn luyện viên theo cấp đội tuyển do Chủ tịch UBND cùng cấp quyết định.

 - Mức chi cụ thể như sau :

 đồng/người/ngày

 

Vận động viên, huấn luyện viên theo cấp đội tuyển

Mức tiền ăn và tiền thuốc bồi dưỡng

Thời gian tập trung luyện tập

Thời gian tập trung thi đấu

1

2

3

4

- Đội tuyển tỉnh

- Đội tuyển trẻ tỉnh

- Đội tuyển năng khiếu tỉnh

- Đội tuyển cấp huyện, thị xã

40.000

30.000

20.000

20.000

60.000

45.000

45.000

45.000

- Ngoài ra, các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao các cấp, các đơn vị quản lý vận động viên, huấn luyện viên được khai thác các nguồn thu hợp pháp khác để bổ sung thêm chế độ dinh dưỡng cho vận động viên, huấn luyện viên.

- Đối với các giải thi đấu khác không do cấp có thẩm quyền quyết định tổ chức mà do các Liên đoàn thể thao đăng cai tổ chức (như Liên đoàn bóng đá, Liên đoàn bóng chuyền, Liên đoàn xe đạp…) trong thời gian thi đấu vận động viên và huấn luyện viên được hưởng chế độ dinh dưỡng theo quy định của điều lệ giải; kinh phí thực hiện chế độ do đơn vị cử vận động viên, huấn luyện viên tham dự giải và các nguồn tài trợ bảo đảm.

3. Nguồn kinh phí chi trả cho chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm giao cho đơn vị theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 16/02/2006./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VII.
- Đại biểu Quốc hội.
- TT.UBND tỉnh.
- TT.HĐND – UBND huyện, thị xã.
- Sở TDTT, Sở TC, KBNN.
- Lưu

CHỦ TỊCH HĐND TỈNH
Phan Đức Hưởng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu28/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/02/2006
Ngày hiệu lực26/02/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/07/2009
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 28/2006/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng vận động viên huấn luyện viên Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 28/2006/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng vận động viên huấn luyện viên Vĩnh Long
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu28/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýPhan Đức Hưởng
        Ngày ban hành16/02/2006
        Ngày hiệu lực26/02/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/07/2009
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 28/2006/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng vận động viên huấn luyện viên Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 28/2006/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng vận động viên huấn luyện viên Vĩnh Long