Nghị quyết 105/NQ-HĐND

Nghị quyết 105/NQ-HĐND năm 2009 quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nghị quyết 105/NQ-HĐND năm 2009 chế độ dinh dưỡng vận động viên huấn luyện viên đã được thay thế bởi Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng vận động viên Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 17/12/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 105/NQ-HĐND năm 2009 chế độ dinh dưỡng vận động viên huấn luyện viên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ VII KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 67/2008/QĐ-TTg ngày 26/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 127/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL, ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch về hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao

Sau khi xem xét Tờ trình số 16/TTr.UBND ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao áp dụng trên địa bàn tỉnh như sau :

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng;

Vận động viên, huấn luyện viên thuộc các đội tuyển: Đội tuyển tỉnh; đội tuyển trẻ tỉnh; đội tuyển năng khiếu tỉnh; đội tuyển cấp huyện, thành phố và ngành tỉnh.

2. Mức chi cụ thể

- Chế độ dinh dưỡng được tính bằng tiền cho một ngày tập trung tập luyện, thi đấu của một vận động viên, huấn luyện viên. Mức quy định cụ thể như:

đồng/người/ngày

Số TT

Vận động viên, HLV theo cấp đội tuyển

Mức tiền ăn và tiền thuốc bồi dưỡng

Thời gian tập trung luyện tập

Thời gian tập trung thi đấu

1

Đội tuyển tỉnh

60.000

120.000

2

Đội tuyển trẻ tỉnh

50.000

90.000

3

Đội tuyển năng khiếu các cấp

40.000

90.000

4

Đội tuyển huyện, thành phố, ngành tỉnh

40.000

90.000

- Ngoài ra các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao các cấp, các đơn vị quản lý vận động viên, huấn luyện viên được khai thác các nguồn thu hợp pháp khác để bổ sung thêm chế độ dinh dưỡng cho vận động viên, huấn luyện viên.

- Đối với các giải thi đấu khác không do các cấp có thẩm quyền quyết định tổ chức mà do các Liên đoàn thể thao đăng cai tổ chức (Như Liên đoàn bóng đá, Liên đoàn bóng chuyền, Liên đoàn xe đạp…) trong thời gian thi đấu vận động viên, huấn luyện viên được hưởng chế độ dinh dưỡng theo điều lệ giải; kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng do đơn vị cử vận động viên, huấn luyện viên tham dự giải và các nguồn tài trợ bảo đảm.

3. Nguồn kinh phí chi trả cho chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên huấn luyện viên thể thao được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm giao cho đơn vị theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND ngày 16/02/2006 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao.

Điều 3. Giao Uỷ ban Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban Hội đồng Nhân dân, các Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá VII kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2009../.

 

 

Nơi nhận :
- UBTVQH, CP;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp
- TU, UBND, MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND;Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan;
- Thường trực HĐND-UBND huyện, thành phố;
- Lưu : VT.

CHỦ TỊCH
Phan Đức Hưởng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 105/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu105/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2009
Ngày hiệu lực19/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/12/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 105/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 105/NQ-HĐND năm 2009 chế độ dinh dưỡng vận động viên huấn luyện viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Nghị quyết 105/NQ-HĐND năm 2009 chế độ dinh dưỡng vận động viên huấn luyện viên
      Loại văn bảnNghị quyết
      Số hiệu105/NQ-HĐND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
      Người kýPhan Đức Hưởng
      Ngày ban hành09/07/2009
      Ngày hiệu lực19/07/2009
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/12/2012
      Cập nhật2 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 105/NQ-HĐND năm 2009 chế độ dinh dưỡng vận động viên huấn luyện viên

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 105/NQ-HĐND năm 2009 chế độ dinh dưỡng vận động viên huấn luyện viên