Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh Vĩnh Long

Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng vận động viên Vĩnh Long đã được thay thế bởi Nghị quyết 185/2019/NQ-HĐND mức chi chế độ dinh dưỡng huấn luyện viên vận động viên Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 22/07/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng vận động viên Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2012/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO CỦA TỈNH VĨNH LONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 06

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 67/2008/QĐ-TTg ngày 26/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 149/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 07/11/2011 của liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Sau khi xem xét Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 21/11/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh Vĩnh Long; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh trong thời gian được tập trung tập luyện và thi đấu ở trong nước, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng/người/ngày

Số TT

Vận động viên, huấn luyện viên theo cấp đội

Mức dinh dưỡng

Tập luyện

Thi đấu

1

Đội tuyển tỉnh

120.000

200.000

2

Đội tuyển trẻ tỉnh

100.000

150.000

3

Đội tuyển năng khiếu các cấp

75.000

150.000

4

Đội tuyển cấp huyện, TX,TP, ngành tỉnh

75.000

150.000

Điều 2. Bãi bỏ Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 09/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá VII kỳ họp lần thứ 6 về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 15/3/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá VII kỳ họp lần thứ 20 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 09/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá VII kỳ họp lần thứ 6 về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao.

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá VIII kỳ họp lần thứ 06 thông qua ngày 07/12/2012 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Lực

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu49/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2012
Ngày hiệu lực17/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2019
Cập nhật6 tháng trước
(26/07/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng vận động viên Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng vận động viên Vĩnh Long
      Loại văn bảnNghị quyết
      Số hiệu49/2012/NQ-HĐND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
      Người kýPhạm Văn Lực
      Ngày ban hành07/12/2012
      Ngày hiệu lực17/12/2012
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2019
      Cập nhật6 tháng trước
      (26/07/2019)

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng vận động viên Vĩnh Long

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 49/2012/NQ-HĐND chế độ dinh dưỡng vận động viên Vĩnh Long