Nghị quyết 28/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 28/2008/NQ-HĐND quy định mức phụ cấp đối với các chức danh bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ họp thứ 15 ban hành

Nghị quyết 28/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp chức danh bảo vệ dân đã được thay thế bởi Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND phụ cấp bảo vệ dân phố tỉnh Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 20/07/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 28/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp chức danh bảo vệ dân


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 28/2008/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 09 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH BẢO VỆ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố; Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 của liên Bộ Công an - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ;
Sau khi xem xét Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức phụ cấp đối với các chức danh bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua quy định mức phụ cấp đối với các chức danh bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, với nội dung chủ yếu như sau:

1. Mức phụ cấp:

Các chức danh bảo vệ dân phố được hưởng phụ cấp hàng tháng do Ủy ban nhân dân phường, thị trấn chi trả, cụ thể như sau:

- Trưởng Ban bảo vệ dân phố: 420.000 đồng/tháng;

- Phó Trưởng Ban bảo vệ dân phố: 380.000 đồng/tháng;

- Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố: 160.000 đồng/tháng;

- Tổ phó Tổ bảo vệ dân phố: 140.000 đồng/tháng;

- Tổ viên Tổ bảo vệ dân phố: 120.000 đồng/tháng.

Trường hợp thành viên bảo vệ dân phố đảm nhiệm nhiều chức danh khác nhau thì được hưởng phụ cấp theo chức danh cao nhất.

2. Nguồn kinh phí:

Kinh phí đảm bảo hoạt động của bảo vệ dân phố được lấy từ nguồn ngân sách phường, thị trấn, nguồn đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 13 Nghị định 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ và khoản 3 Mục VII Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC của liên Bộ Công an - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định cụ thể và chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ họp thứ 15 thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu;
- Thủ tướng Chính phủ;
- VP.Chủ tịch nước;
- VP.Quốc hội (bộ phận phía nam);
- Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công an;
- TT. TU, TT. HĐND,UBND,UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Sóc Trăng;
- Các Sở, Ban ngành tỉnh
 (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể);
- TT. HĐND,UBND huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Võ Minh Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu28/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2008
Ngày hiệu lực19/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/07/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 28/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp chức danh bảo vệ dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 28/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp chức danh bảo vệ dân
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu28/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýVõ Minh Chiến
        Ngày ban hành09/12/2008
        Ngày hiệu lực19/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/07/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 28/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp chức danh bảo vệ dân

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 28/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp chức danh bảo vệ dân