Nghị quyết 28/2013/NQ-HĐND8

Nghị quyết 28/2013/NQ-HĐND8 về Quy định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và chính sách bảo lưu đối với hộ vừa thoát nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2014 - 2015

Nghị quyết 28/2013/NQ-HĐND8 chuẩn hộ nghèo hộ cận nghèo Bình Dương 2014 2015 đã được thay thế bởi Nghị quyết 47/2015/NQ-HĐND8 chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều bảo lưu hộ mới thoát nghèo Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 28/2013/NQ-HĐND8 chuẩn hộ nghèo hộ cận nghèo Bình Dương 2014 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2013/NQ-HĐND8

Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH CHUẨN HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO VÀ CHÍNH SÁCH BẢO LƯU ĐỐI VỚI HỘ VỪA THOÁT NGHÈO TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2014 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3350/TTr-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2014 - 2015 và chính sách bảo lưu đối với hộ vừa thoát nghèo; Báo cáo thẩm tra số 41/BC-HĐND-VHXH ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quy định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và chính sách bảo lưu đối với hộ vừa thoát nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2014 - 2015 như sau:

1. Hộ nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 1.000.000 đồng/người/tháng (từ 12.000.000 đồng/người/năm) trở xuống;

2. Hộ nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 1.100.000 đồng/người/tháng (từ 13.200.000 đồng/người/năm) trở xuống;

3. Hộ cận nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 1.001.000 đồng đến 1.300.000 đồng/người/tháng;

4. Hộ cận nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 1.101.000 đồng đến 1.430.000 đồng/người/tháng;

5. Thực hiện bảo lưu các chính sách như hộ nghèo trong thời gian 2 năm đối với hộ vừa thoát nghèo kể từ khi được công nhận thoát nghèo.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2013, có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua và thay thế Nghị quyết số 40/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Kim Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2013/NQ-HĐND8

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu28/2013/NQ-HĐND8
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2013
Ngày hiệu lực16/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2013/NQ-HĐND8

Lược đồ Nghị quyết 28/2013/NQ-HĐND8 chuẩn hộ nghèo hộ cận nghèo Bình Dương 2014 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 28/2013/NQ-HĐND8 chuẩn hộ nghèo hộ cận nghèo Bình Dương 2014 2015
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu28/2013/NQ-HĐND8
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýTrần Thị Kim Vân
       Ngày ban hành09/12/2013
       Ngày hiệu lực16/12/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 28/2013/NQ-HĐND8 chuẩn hộ nghèo hộ cận nghèo Bình Dương 2014 2015

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 28/2013/NQ-HĐND8 chuẩn hộ nghèo hộ cận nghèo Bình Dương 2014 2015