Nghị quyết 29/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 29/2008/NQ-HĐND quy định chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2009 -2010

Nghị quyết 29/2008/NQ-HĐND quy định chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương đã được thay thế bởi Nghị quyết 40/2010/NQ-HĐND7 chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 29/2008/NQ-HĐND quy định chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2008/NQ-HĐND7

Thủ Dầu Một, ngày 17 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2009 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3252/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chí xác định hộ nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2009 - 2010; Báo cáo thẩm tra số 69/BC-HĐND-VHXH ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Ban Văn hoá – Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quy định chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2009 -2010 như sau:

1. Khu vực thành thị: những hộ có mức thu nhập bình quân dưới 780.000 đồng/người/tháng (dưới 9.360.000 đồng/người/năm) là hộ nghèo.

2. Khu vực nông thôn: những hộ có mức thu nhập bình quân dưới 600.000 đồng/người/tháng (dưới 7.200.000 đồng/người/năm) là hộ nghèo.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định quy định chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2009 - 2010 và tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL;
- Thường trực Tỉnh uỷ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- LĐVP: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH - HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND các huyện, thị xã;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Chuyên viên VP: ĐĐBQH - HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT (10 bộ).

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu29/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2008
Ngày hiệu lực27/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2010
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 29/2008/NQ-HĐND quy định chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 29/2008/NQ-HĐND quy định chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu29/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýVũ Minh Sang
        Ngày ban hành17/12/2008
        Ngày hiệu lực27/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2010
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 29/2008/NQ-HĐND quy định chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 29/2008/NQ-HĐND quy định chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương