Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, kỳ họp thứ 14 ban hành

Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô đã được thay thế bởi Nghị quyết 31/2011/NQ-HĐND quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2008/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 15 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỶ LỆ THU PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ DƯỚI 10 CHỖ NGỒI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03-6-2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 19-7-2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/2999/NĐ-CP ngày 21-12-1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12-5-2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Xét Tờ trình số: 211/TTr-UBND ngày 05/12/2008 của UBND tỉnh Vĩnh phúc về ban hành quy định tỷ lệ thu phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe); báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) là 10% (mười phần trăm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- HĐND tỉnh giao UBND tỉnh thực hiện nghị quyết.

- Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

- Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Vĩnh phúc khoá XIV, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu30/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2008
Ngày hiệu lực22/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu30/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành15/12/2008
        Ngày hiệu lực22/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô