Quyết định 30/2008/QĐ-UBND

Quyết định 30/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết đinh 13/2008/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí ở trường trung học phổ thông bán công chuyển sang loại hình trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nghị quyết 30/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết đinh 13/2008/QĐ-UBND Đồng Tháp đã được thay thế bởi Quyết định 780/QĐ-UBND.HC 2009 danh mục văn quy phạm Đồng Tháp còn hết hiệu lực cần sửa đổi bổ sung và được áp dụng kể từ ngày 06/07/2009.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 30/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết đinh 13/2008/QĐ-UBND Đồng Tháp


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2008/QĐ-UBND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 22 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐINH SỐ 13/2008/QĐ-UBND NGÀY 17/4/2008 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÁN CÔNG CHUYỂN SANG LOẠI HÌNH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí ở trường trung học phổ thông bán công chuyển sang loại hình trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí ở trường trung học phổ thông bán công chuyển sang loại hình trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Thống nhất áp dụng Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh cho tất cả các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, kể cả đối với học sinh trường Trung học phổ thông chuyên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2008
Ngày hiệu lực22/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/07/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Nghị quyết 30/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết đinh 13/2008/QĐ-UBND Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 30/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết đinh 13/2008/QĐ-UBND Đồng Tháp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu30/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
       Người kýTrương Ngọc Hân
       Ngày ban hành22/08/2008
       Ngày hiệu lực22/08/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/07/2009
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 30/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết đinh 13/2008/QĐ-UBND Đồng Tháp

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 30/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết đinh 13/2008/QĐ-UBND Đồng Tháp