Nghị quyết 30/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 30/2015/NQ-HĐND về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tỉnh Ninh Bình đến hết năm 2016

Nghị quyết 30/2015/NQ-HĐND chế độ chính sách lực lượng dân quân Ninh Bình đến hết năm 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 109/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Ninh Bình 2017 và được áp dụng kể từ ngày 15/02/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 30/2015/NQ-HĐND chế độ chính sách lực lượng dân quân Ninh Bình đến hết năm 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2015/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỈNH NINH BÌNH ĐẾN HẾT NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 16/11/2015 về việc ban hành Nghị quyết kéo dài hiệu lực thi hành Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 17/4/2012 của HĐND tỉnh về quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tỉnh Ninh Bình đến năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tỉnh Ninh Bình đến hết năm 2016 quy định tại Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 17/4/2012 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10/12/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng
Quc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Quốc phòng, Nội vụ, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tư
lệnh Quân khu 3;
- Cục Kiểm tr
a VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TTHĐND, UBND UBMTTQVN t
nh;
- Các Ban của HĐND t
nh;
- Các đại biểu HĐND tnh khóa XIII;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, VP UBND t
nh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Ban Thường vụ các huyện, thành ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTT
QVN các huyện, TP;
- Website Chính phủ, Công báo tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Ninh Bình;
- Lưu: VT, phòng CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu30/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2015
Ngày hiệu lực10/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 30/2015/NQ-HĐND chế độ chính sách lực lượng dân quân Ninh Bình đến hết năm 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 30/2015/NQ-HĐND chế độ chính sách lực lượng dân quân Ninh Bình đến hết năm 2016
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu30/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýNguyễn Tiến Thành
        Ngày ban hành10/12/2015
        Ngày hiệu lực10/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 30/2015/NQ-HĐND chế độ chính sách lực lượng dân quân Ninh Bình đến hết năm 2016

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 30/2015/NQ-HĐND chế độ chính sách lực lượng dân quân Ninh Bình đến hết năm 2016