Nghị quyết 30/NQ-HĐND

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2016 bãi bỏ Nghị quyết 84/2013/NQ-HĐND và Nghị quyết 149/2014/NQ-HĐND về phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô do Hộ đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 30/NQ-HĐN bãi bỏ 84/2013/NQ-HĐND 149/2014/NQ-HĐND phí đường bộ mô tô Hà Giang 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 21 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT PHẦN NGHỊ QUYẾT SỐ 84/2013/NQ-HĐND NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2013 VÀ BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 149/2014/NQ-HĐND NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO ĐẦU PHƯƠNG TIỆN ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ;

Xét Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc ban hành Nghị quyết bãi bỏ một phần Nghị quyết số 84/2013/NQ-HĐND ngày 26 tháng 4 năm 2013 và bãi bỏ Nghị quyết số 149/2014/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô và Báo cáo thẩm tra số 07/HĐND- BPC ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô như sau:

1. Bãi bỏ Điều 1 của Nghị quyết số 84/2013/NQ-HĐND ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh, về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang và sửa đổi Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về lệ phí trước bạ xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi.

2. Bãi bỏ Nghị quyết số 149/2014/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 84/2013/NQ-HĐND ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang và sửa đổi Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về lệ phí trước bạ xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2016 và được áp dụng thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Đối với số phí thu được thuộc chỉ tiêu giao thu từ năm 2015 trở về trước, được vận dụng những nội dung đã quy định tại Nghị quyết số 149/2014/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh để tiếp tục phân bổ và sử dụng.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII - Kỳ họp thứ Hai thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu30/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2016
Ngày hiệu lực21/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 30/NQ-HĐN bãi bỏ 84/2013/NQ-HĐND 149/2014/NQ-HĐND phí đường bộ mô tô Hà Giang 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Nghị quyết 30/NQ-HĐN bãi bỏ 84/2013/NQ-HĐND 149/2014/NQ-HĐND phí đường bộ mô tô Hà Giang 2016
      Loại văn bảnNghị quyết
      Số hiệu30/NQ-HĐND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
      Người kýThào Hồng Sơn
      Ngày ban hành21/07/2016
      Ngày hiệu lực21/07/2016
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật8 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 30/NQ-HĐN bãi bỏ 84/2013/NQ-HĐND 149/2014/NQ-HĐND phí đường bộ mô tô Hà Giang 2016

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 30/NQ-HĐN bãi bỏ 84/2013/NQ-HĐND 149/2014/NQ-HĐND phí đường bộ mô tô Hà Giang 2016

          • 21/07/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 21/07/2016

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực