Nghị quyết 31/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 31/2015/NQ-HĐND Quy định Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Nghị quyết 31/2015/NQ-HĐND bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp thành lập mới đã được thay thế bởi Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới Bắc Giang và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 31/2015/NQ-HĐND bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp thành lập mới


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2015/NQ­HĐND

Bắc Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH BỘ TIÊU THỨC PHÂN CÔNG CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21 tháng 8 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp;

Theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 255/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau:

1. Phân công Cục Thuế tỉnh quản lý thuế đối với doanh nghiệp thành lập mới thỏa mãn một trong các tiêu thức sau:

a) Tiêu thức phân công theo loại hình doanh nghiệp và quy mô vốn điều lệ:

- Doanh nghiệp có vốn nhà nước, các đơn vị sự nghiệp có thu cấp tỉnh quản lý;

- Doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

- Doanh nghiệp dự án BOT, BTO, BT do nhà đầu tư thành lập để thiết kế, xây dựng, quản lý công trình dự án và để thực hiện các dự án khác theo quy định của pháp luật về đầu tư;

- Doanh nghiệp có quy mô vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên;

- Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, chi nhánh doanh nghiệp có trụ sở ngoài tỉnh.

b) Tiêu thức phân công theo ngành nghề kinh doanh:

- Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành, nghề: khai thác, thu gom than; khai thác quặng kim loại;

- Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;

- Doanh nghiệp sản xuất, truyền tải và phân phối điện;

- Doanh nghiệp sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống;

- Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, kinh doanh bất động sản, kế toán, kiểm toán và tư vấn thuế;

- Doanh nghiệp kinh doanh xổ số;

- Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh ngành nghề đánh giá rủi ro và thiệt hại;

- Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế.

c) Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu thường xuyên thuộc đối tượng và các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng.

2. Phân công Chi cục Thuế các huyện, thành phố quản lý thuế theo địa bàn đối với các doanh nghiệp không thỏa mãn các tiêu thức trên.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.

Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu31/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2015
Ngày hiệu lực01/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 31/2015/NQ-HĐND bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp thành lập mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 31/2015/NQ-HĐND bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp thành lập mới
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu31/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýBùi Văn Hải
        Ngày ban hành11/12/2015
        Ngày hiệu lực01/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 31/2015/NQ-HĐND bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp thành lập mới

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 31/2015/NQ-HĐND bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp thành lập mới