Nghị quyết 32/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 32/2007/NQ-HĐND về thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nghị quyết 32/2007/NQ-HĐND thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất Khánh Hòa đã được thay thế bởi Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND phí thẩm định kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 32/2007/NQ-HĐND thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2007/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 14 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KẾT QUẢ THĂM DÒ ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4294/TTr-UBND ngày 02/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 38/BKTNS-TH ngày 10/7/2007 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được quy định như sau:

1. Đối tượng thu: Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có các hoạt động liên quan đến việc thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Mức thu

- Đối với báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng dưới 200m3/ngày-đêm, mức thu là 200.000 đồng/báo cáo;

- Đối với báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 200m3/ngày-đêm đến dưới 500m3/ngày-đêm, mức thu là 700.000 đồng/báo cáo;

- Đối với báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 500m3/ngày-đêm đến dưới 1.000m3/ngày-đêm, mức thu là 1.700.000 đồng/báo cáo;

- Đối với báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000m3/ngày-đêm đến dưới 3.000m3/ngày-đêm, mức thu là 3.000.000 đồng/báo cáo;

- Trường hợp gia hạn, bổ sung áp dụng mức thu tối đa bằng 50% mức thu theo quy định trên.

3. Đơn vị thu được để lại 100% số tiền thu được để trang trải chi phí thực hiện công tác thẩm định.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp lần thứ 8 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu32/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2007
Ngày hiệu lực24/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 32/2007/NQ-HĐND thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 32/2007/NQ-HĐND thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất Khánh Hòa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu32/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýTrần An Khánh
        Ngày ban hành14/07/2007
        Ngày hiệu lực24/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 32/2007/NQ-HĐND thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 32/2007/NQ-HĐND thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất Khánh Hòa