Nghị quyết 32/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 32/2012/NQ-HĐND điều chỉnh đối tượng, mức đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Nghị quyết 32/2012/NQ-HĐND điều chỉnh đối tượng mức đóng góp quỹ quốc phòng đã được thay thế bởi Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND bãi bỏ 35/2002/NQ-HĐND-KXV Quỹ Quốc phòng An ninh Phú Thọ và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 32/2012/NQ-HĐND điều chỉnh đối tượng mức đóng góp quỹ quốc phòng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2012/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 17 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG, MỨC ĐÓNG GÓP QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2002/NQ-HĐND-KXV ngày 03 tháng 7 năm 2002 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về lập quỹ hỗ trợ quốc phòng - an ninh;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4805/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung đối tượng và mức đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ như sau:

1. Đối tượng

a. Đối tượng đóng góp

- Hộ gia đình, bao gồm: Hộ có cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và hộ không sản xuất, kinh doanh;

- Cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang; cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (gọi chung là cơ quan, tổ chức) đóng trên địa bàn;

- Các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. b. Đối tượng được miễn:

- Hộ gia đình có Bà Mẹ Việt Nam anh hùng;

- Hộ gia đình liệt sỹ (đang hưởng chế độ tuất), hộ gia đình có thương binh và người mất sức lao động từ 61% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

- Hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng ;

- Hộ nghèo;

- Hộ gia đình có người nhiễm chất độc da cam/dioxin đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

2. Cơ quan thực hiện thu

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

3. Mức đóng góp

3.1. Mức đóng góp đối với hộ gia đình a. Phân vùng

Các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thành, thị được phân theo các vùng như sau:

Địa bàn huyện, thành, thị

Vùng

Thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ

1

Các huyện: Lâm Thao, Phù Ninh, Hạ Hoà, Thanh Ba, Đoan Hùng, Cẩm Khê, Tam Nông, Thanh Thuỷ

2

Các huyện: Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập

3

b. Mức đóng góp:

Đơn vị tính: Đồng/năm.

STT

Đối tượng

Mức đóng góp

Vùng 1

Vùng 2

Vùng 3

1

Hộ gia đình không sản xuất kinh doanh

20.000

15.000

10.000

2

Hộ gia đình có cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể

70.000

50.000

30.000

3.2. Mức đóng góp đối với các cơ quan, tổ chức:

- Cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn: 500.000 đồng/năm;

- Cơ quan, tổ chức cấp huyện, cấp xã: 200.000 đồng/năm.

3.3. Mức đóng góp đối với các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã:

- Cơ sở có dưới 50 lao động: 200.000 đồng/năm;

- Cơ sở có từ 50 lao động trở lên: 500.000 đồng/năm.

3.4. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân hoạt động, cư trú trên địa bàn tự nguyện đóng góp cao hơn mức quy định trên để hỗ trợ cho xây dựng, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ và các hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cấp xã.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết;

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu32/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2012
Ngày hiệu lực01/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/01/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 32/2012/NQ-HĐND điều chỉnh đối tượng mức đóng góp quỹ quốc phòng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 32/2012/NQ-HĐND điều chỉnh đối tượng mức đóng góp quỹ quốc phòng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu32/2012/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
       Người kýNguyễn Doãn Khánh
       Ngày ban hành17/12/2012
       Ngày hiệu lực01/01/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/01/2018
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 32/2012/NQ-HĐND điều chỉnh đối tượng mức đóng góp quỹ quốc phòng

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 32/2012/NQ-HĐND điều chỉnh đối tượng mức đóng góp quỹ quốc phòng