Nghị quyết 35/2002/NQ-HĐND-KXV

Nghị quyết 35/2002/NQ-HĐND-KXV về lập quỹ hỗ trợ quốc phòng - an ninh tỉnh Phú Thọ

Nghị quyết 35/2002/NQ-HĐND-KXV Lập quỹ hỗ trợ quốc phòng - an ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND bãi bỏ 35/2002/NQ-HĐND-KXV Quỹ Quốc phòng An ninh Phú Thọ và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 35/2002/NQ-HĐND-KXV Lập quỹ hỗ trợ quốc phòng - an ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2002/NQ-HĐND-KXV

Ngày 03 tháng 7 năm 2002

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KỲ HỌP THỨ BẢY( TỪ NGÀY 01/7 ĐẾN NGÀY 03/7/2002) VỀ LẬP QUỸ HỖ TRỢ QUỐC PHÒNG - AN NINH

HĐND TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Pháp lệnh về Dân quân tự vệ ngày 09/1/1996;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1344/TT-UB ngày 19/6/2002 của UBND tỉnh về việc lập quỹ hỗ trợ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và thảo luận;

QUYẾT NGHỊ:

I- Tán thành Tở trình của UBND tỉnh về việc lập quỹ hỗ trợ quốc phòng, an ninh ở xã, phường, thị trấn để hỗ trợ cho các hoạt động an ninh, quốc phòng ở cơ sở.

II. Nguồn hình thành mức đóng góp:

1. Nguồn hình thành quỹ:

Từ nguồn đóng góp của các hộ gia đình.

Các khoản ủng hộ tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

2. Mức đóng góp

Các xã vùng cao, miền núi: 6.000 đồng/hộ/năm

Các xã, phường, thị trấn còn lại: 10.000đồng/ người/hộ

III. Tổ chức thực hiện:

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này, hướng dẫn việc thu, sử dụng quỹ theo quy định của Pháp lệnh về Dân quân tự vệ và các quy định khác của pháp luật.

Thường trực HĐND, các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XV, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2002 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2002.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 02/NQ ngày 10/2/1990 của HĐND tỉnh Vĩnh Phú về tăng cường công tác bảo vệ trật tự an ninh và an toàn xã hội.

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Cừ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2002/NQ-HĐND-KXV

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu35/2002/NQ-HĐND-KXV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2002
Ngày hiệu lực01/08/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/01/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2002/NQ-HĐND-KXV

Lược đồ Nghị quyết 35/2002/NQ-HĐND-KXV Lập quỹ hỗ trợ quốc phòng - an ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 35/2002/NQ-HĐND-KXV Lập quỹ hỗ trợ quốc phòng - an ninh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu35/2002/NQ-HĐND-KXV
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
       Người kýHoàng Xuân Cừ
       Ngày ban hành03/07/2002
       Ngày hiệu lực01/08/2002
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/01/2018
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 35/2002/NQ-HĐND-KXV Lập quỹ hỗ trợ quốc phòng - an ninh

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 35/2002/NQ-HĐND-KXV Lập quỹ hỗ trợ quốc phòng - an ninh