Nghị quyết 32/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 32/2013/NQ-HĐND bổ sung Quỹ tên đường tại thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 32/2013/NQ-HĐND bổ sung Quỹ tên đường Hồ Chí Minh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2013/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG QUỸ TÊN ĐƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12
(Từ ngày 09 đến ngày 12 tháng 12 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về tiêu chí chọn, đưa vào Quỹ tên đường tại thành phố;

Căn cứ Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành tiêu chí chọn, đưa vào Quỹ tên đường tại thành phố;

Xét Tờ trình số 6015/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về bổ sung Quỹ tên đường tại thành phố; báo cáo thẩm tra số 790/BC-VHXH ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố, ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất với nội dung của Tờ trình số 6015/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về bổ sung Quỹ tên đường tại thành phố với 1070 tên đường, cụ thể sau:

- Danh sách tên các nhân vật lịch sử và địa danh là 101 tên đường, gồm:

+ 19 tên đường mang tên nhân vật lịch sử trước thế kỷ 20;

+ 45 tên đường mang tên nhân vật lịch sử sau thế kỷ 20;

+ 27 tên đường mang tên nhà nghiên cứu, nhà hoạt động văn hóa nghệ thuật, khoa học kỹ thuật;

+ 08 tên đường mang tên danh nhân người nước ngoài;

+ 02 tên đường mang tên địa danh.

- Danh sách 969 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng đã mất được truy tặng, phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng đủ điều kiện để bổ sung Quỹ tên đường tại thành phố. (Có danh sách đính kèm theo)

Hội đồng nhân dân giao cho Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục xem xét bổ sung thêm Quỹ tên đường

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu32/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2013
Ngày hiệu lực20/12/2013
Ngày công báo15/01/2014
Số công báoSố 3
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 32/2013/NQ-HĐND bổ sung Quỹ tên đường Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 32/2013/NQ-HĐND bổ sung Quỹ tên đường Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu32/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Quyết Tâm
        Ngày ban hành10/12/2013
        Ngày hiệu lực20/12/2013
        Ngày công báo15/01/2014
        Số công báoSố 3
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 32/2013/NQ-HĐND bổ sung Quỹ tên đường Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 32/2013/NQ-HĐND bổ sung Quỹ tên đường Hồ Chí Minh

            • 10/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2014

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực