Nghị quyết 33/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 33/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND về chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, kỳ họp thứ 14 ban hành

Nghị quyết 33/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND đã được thay thế bởi Nghị quyết 100/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết chính sách phát triển cán bộ Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 20/07/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 33/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 33/2008/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 15 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2008/NQ-HĐND NGÀY 25/7/2008 CỦA HĐND TỈNH VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 25-7-2008 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc;
Trên cơ sở đề nghị tại Tờ trình số 203A/TTr-UBND ngày 28/11/2008 của UBND tỉnh về đề nghị sửa đổi đối tượng quy định tại điểm 3.1.3 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh và thảo luận của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi đối tượng tại điểm 3.1.3, khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh, cụ thể như sau:

Là những học sinh của tỉnh đạt giải 3 trở lên trong các kì thi quốc gia, quốc tế và những học sinh đỗ đại học đạt điểm cao được UBND tỉnh chọn cử đi học trong nước hoặc ngoài nước, ở những lĩnh vực tỉnh cần.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với HĐND tỉnh theo quy định.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XIV kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2008 và bãi bỏ đối tượng tại điểm 3.1.3, khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh.

 

 

Nơi nhận:
- VP Quốc Hội, VP Chính phủ;
- TTTU,TTHĐND tỉnh
- UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TTHU,TTHĐND,UBND,UBMTTQ các huyện, thành, thị;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ TP;
- Báo VP, Công báo, Cổng TTĐT tỉnh (đăng, đưa tin);
- CPVP, CV;
- Lưu VT.
 (H-200b)

CHỦ TỊCH
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu33/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2008
Ngày hiệu lực25/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/07/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 33/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 33/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu33/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýTrịnh Đình Dũng
       Ngày ban hành15/12/2008
       Ngày hiệu lực25/12/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/07/2013
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 33/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 33/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND