Nghị quyết 33/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 33/2017/NQ-HĐND về quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2017-2018

Nghị quyết 33/2017/NQ-HĐND quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 92/QĐ-HĐND 2019 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 03/05/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 33/2017/NQ-HĐND quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2017/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 13 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH NĂM HỌC 2017 - 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Xét Tờ trình số 2186/TTr-UBND ngày 15/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2017 - 2018; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/tháng/học sinh

STT

Bậc học

Năm học 2017 - 2018

Nông thôn

(các xã trong tỉnh)

Thành thị

(các phường, thị trấn)

01

Mầm non

30

60

02

Trung học cơ sở

30

60

03

Trung học phổ thông

30

60

Điều 2. Việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện theo quy định tại Chương 3, Chương 4 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.

Điều 4: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện; Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/7/2017 và có hiệu lực kể từ ngày 24/7/2017./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ: TP, TC, GD&ĐT, LĐTB&XH;
- TT.TU, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: TP, TC, GD&ĐT, LĐTB&XH;
Cục thống kê, Cục thuế tỉnh;
- TT.HĐND, UBND cấp huyện;
- Văn phòng: HĐND,UBND tỉnh;
- Báo, Đài PT - TH tỉnh;
- Trung tâm TH - CB tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Trần Trí Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu33/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2017
Ngày hiệu lực24/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/07/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 33/2017/NQ-HĐND quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 33/2017/NQ-HĐND quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông Trà Vinh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu33/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Trí Dũng
        Ngày ban hành13/07/2017
        Ngày hiệu lực24/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/07/2018
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 33/2017/NQ-HĐND quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 33/2017/NQ-HĐND quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông Trà Vinh