Nghị quyết 34/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 34/2008/NQ-HĐND bổ sung mức thu học phí hệ cao đẳng ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nghị quyết 34/2008/NQ-HĐND mức thu học phí cao đẳng cơ sở giáo dục công lập Kiên Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 230/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết không còn phù hợp với pháp luật tỉnh Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 05/08/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 34/2008/NQ-HĐND mức thu học phí cao đẳng cơ sở giáo dục công lập Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2008/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 10 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG MỨC THU HỌC PHÍ HỆ CAO ĐẲNG Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG LẬP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành mức thu học phí hệ cao đẳng ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập; Báo cáo thẩm tra số 31/BC-VHXH ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành mức thu học phí hệ cao đẳng ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập là 150.000 đồng/sinh viên/tháng.

Điều 2. Thời gian thực hiện: sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể chế độ quản lý, nội dung chi việc miễn giảm phí và chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hoàng Sa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu34/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2008
Ngày hiệu lực20/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 34/2008/NQ-HĐND mức thu học phí cao đẳng cơ sở giáo dục công lập Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 34/2008/NQ-HĐND mức thu học phí cao đẳng cơ sở giáo dục công lập Kiên Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu34/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýLâm Hoàng Sa
        Ngày ban hành10/07/2008
        Ngày hiệu lực20/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 34/2008/NQ-HĐND mức thu học phí cao đẳng cơ sở giáo dục công lập Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 34/2008/NQ-HĐND mức thu học phí cao đẳng cơ sở giáo dục công lập Kiên Giang