Nghị quyết 35/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 35/2011/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011-2015 do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 35/2011/NQ-HĐND phân cấp thu chi ngân sách Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2011/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY ĐỊNH PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH GIỮA CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011-2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X kỳ họp thứ 18 quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011-2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 25/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị bổ sung quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011-2015; Báo cáo thẩm tra số 26/BCTT-KTNS ngày 30/11/2011 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nht t thông qua việc điu chỉnh, b sung Quy đnh phân cp ngun thu, nhiệm v chi ngân sách gia các cấp chính quyn đa phương giai đon 2011-2015 đã quy định tại Ngh quyết s 14/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 ca Hi đồng nhân dân tỉnh Khóa X k họp th 18 như sau:

1. Bổ sung ni dung phân cp ngun thu.

a. B sung ni dung thu thuế bo v môi trưng thuc quy định các khon thu phân chia theo t lphn trăm (%) gia ngân sách trung ương với ngân sách tỉnh.

b. Bổ sung ni dung thu thuế s dng đt phi nông nghip thuộc quy đnh các khon thu phân chia theo t l phần trăm (%) gia ngân sách huyn, thành ph vi ngân sách xã, phưng, th trn.

2. Quy đnh t l phn trăm (%) phân chia gia các cp nn sách nhà nưc đi với thuế bo v môi trưng và thuế s dng đt phi nông nghip như sau:

a. Thuế bo vmôi trưng: Ngân sách tnh hưng 100%.

b. Thuế s dụng đt phi nông nghip:

- Đối với các phường thuộc thành phố Quy Nhơn: Ngân sách thành phố Quy Nhơn hưởng 95%, ngân sách phường hưởng 5%.

- Đối với các xã, thị trấn thuộc các huyện, thành phố: ngân sách xã, thị trấn hưởng 100%.

Điều 2.y ban nhân dân tnh có trách nhim t chc thc hin Ngh quyết.

Điu 3. Thường trc Hi đồng nhân dân tnh, c Ban ca Hi đồng nhân dân tỉnh và đi biu Hi đồng nhân dân tnh kim tra, giám sát vic thc hin Ngh quyết.

Điu 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu35/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2011
Ngày hiệu lực01/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 35/2011/NQ-HĐND phân cấp thu chi ngân sách Bình Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 35/2011/NQ-HĐND phân cấp thu chi ngân sách Bình Định
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu35/2011/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýNguyễn Thanh Tùng
       Ngày ban hành09/12/2011
       Ngày hiệu lực01/01/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 35/2011/NQ-HĐND phân cấp thu chi ngân sách Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 35/2011/NQ-HĐND phân cấp thu chi ngân sách Bình Định

           • 09/12/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực