Nghị quyết 36/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 36/2007/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 18/2004/NQ-HĐND4 về phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nghị quyết 36/2007/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 18/2004/NQ-HĐND4 phí tham quan đã được thay thế bởi Nghị quyết 23/2009/NQ-HĐND chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 36/2007/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 18/2004/NQ-HĐND4 phí tham quan


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 36/2007/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 18/2004/NQ-HĐND4 NGÀY 30/6/2004 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA VỀ PHÍ THAM QUAN DANH LAM THẮNG CẢNH VỊNH NHA TRANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 7980/TTr-UBND ngày 04/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 68/BC-BKTNS ngày 14/12/2007 của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2004/NQ-HĐND4 ngày 30/6/2004 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm 2 mục I Nghị quyết số 18/2004/NQ-HĐND4 ngày 30/6/2004 của HĐND tỉnh Khánh Hòa như sau: Du khách đi tham quan và lưu trú trên vùng biển, đảo vịnh Nha Trang.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm 4 mục I Nghị quyết số 18/2004/NQ-HĐND4 ngày 30/6/2004 của HĐND tỉnh Khánh Hòa như sau:

- Mức thu 5.000 đồng /người/lượt đối với du khách tham quan, lưu trú trên vùng biển, đảo vịnh Nha Trang;

- Đối với khách vào vùng lõi Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang:

+ Mức thu 10.000 đồng/lượt/người đối với khách xem san hô bằng tàu đáy kính;

+ Mức thu 40.000 đồng/lượt/người đối với khách bơi, lặn.

3. Sửa đổi, bổ sung điểm 5 mục I Nghị quyết số 18/2004/NQ-HĐND4 ngày 30/6/2004 của HĐND tỉnh Khánh Hòa như sau:

Về quản lý và sử dụng số tiền phí thu được:

a) 27 % trên tổng số tiền phí thu được dùng để chi hoạt động thường xuyên của đơn vị thu phí.

b) 28% dùng để chi tiền mua ấn chỉ, đóng hội phí, chi nghiệp vụ, mua nhiên liệu tàu tuần tra, sửa chữa và mua sắm tài sản thường xuyên, chi phí tổ chức bán vé (5%), hợp đồng bộ đội biên phòng, hỗ trợ tổ dân phố, ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực bảo tồn.

c) 45% số thu còn lại nộp vào ngân sách nhà nước để chi cho công tác bảo tồn biển vịnh Nha Trang.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Khánh Hoà khoá IV, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mai Trực

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu36/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực31/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 36/2007/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 18/2004/NQ-HĐND4 phí tham quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 36/2007/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 18/2004/NQ-HĐND4 phí tham quan
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu36/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýMai Trực
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực31/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 36/2007/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 18/2004/NQ-HĐND4 phí tham quan

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 36/2007/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 18/2004/NQ-HĐND4 phí tham quan