Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND8

Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND8 về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2013 do tỉnh Bình Dương ban hành

Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND8 dự toán ngân sách 2013 Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 695/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Bình Dương từ 1997 đến 2013 và được áp dụng kể từ ngày 28/03/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND8 dự toán ngân sách 2013 Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2012/NQ-HĐND8

Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3321/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán thu - chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 28/BC-HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2013 như sau:

1. Tổng thu từ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 29.000 tỷ đồng, tăng 2% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

2. Tổng chi ngân sách địa phương 10.000 tỷ đồng, tăng 14% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản 4.000 tỷ đồng.

3. Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh khối hành chính, sự nghiệp năm 2013 (kèm phụ lục I); phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2013 khối huyện, thị xã, thành phố (kèm phụ lục II); phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2013 khối huyện, thị xã, thành phố (kèm phụ lục III).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2013 đúng Luật Ngân sách nhà nước.

1. Đối với số thu tăng thêm so với dự toán, quỹ dự phòng ngân sách năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc sử dụng đúng mục đích theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; định kỳ hàng quý báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm trong quản lý, điều hành ngân sách, xử lý nghiêm và công khai các hành vi vi phạm.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện tốt các quy định về phân cấp quản lý đầu tư trên địa bàn; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cộng đồng đối với đầu tư - xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2012/NQ-HĐND8

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu36/2012/NQ-HĐND8
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2012
Ngày hiệu lực17/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2012/NQ-HĐND8

Lược đồ Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND8 dự toán ngân sách 2013 Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND8 dự toán ngân sách 2013 Bình Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu36/2012/NQ-HĐND8
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýVũ Minh Sang
        Ngày ban hành10/12/2012
        Ngày hiệu lực17/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND8 dự toán ngân sách 2013 Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND8 dự toán ngân sách 2013 Bình Dương