Quyết định 695/QĐ-UBND

Quyết định 695/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành từ năm 1997 đến năm 2013

Nội dung toàn văn Quyết định 695/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Bình Dương từ 1997 đến 2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 695/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 28 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH TỪ NĂM 1997 ĐẾN NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 292/TTr-STP ngày 19 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương ban hành từ ngày 01/01/1997 đến ngày 31/12/2013, bao gồm:

1. Danh mục tổng hợp 949 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa 1997 – 2013, gồm 124 Nghị quyết của HĐND; 599 Quyết định và 226 Chỉ thị của UBND (có Mẫu số 1 kèm theo).

2. Danh mục 90 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần đến ngày 31/12/2013, trong đó: hết hiệu lực toàn bộ 72 văn bản và hết hiệu lực một phần 18 văn bản (có Mẫu số 2 kèm theo).

3. Danh mục 877 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh còn hiệu lực đến ngày 31/12/2013, gồm 117 Nghị quyết của HĐND; 543 Quyết định và 217 Chỉ thị của UBND (có Mẫu số 3 kèm theo).

4. Danh mục 380 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, trong đó: Sửa đổi, bổ sung 24 văn bản; bãi bỏ toàn bộ 305 văn bản, bãi bỏ một phần 02 văn bản; thay thế hoặc ban hành văn bản mới 49 văn bản (có Mẫu số 4 kèm theo).

5. Tập hệ thống hóa 572 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương ban hành còn hiệu lực đến ngày 31/12/2013 (không bao gồm 305 văn bản cần bãi bỏ toàn bộ), thuộc các lĩnh vực: Nội chính; kinh tế; văn hóa – xã hội và lĩnh vực khác (có Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh được công bố tại Điều 1:

1. Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan thực hiện đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh; gửi đăng Công báo tỉnh Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần đến ngày 31/12/2013 theo quy định pháp luật;

2. Căn cứ Danh mục văn bản nêu tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định này, các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp với Sở Tư pháp khẩn trương soạn thảo, trình UBND tỉnh (hoặc tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh) ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo thẩm quyền quy định.

Trường hợp các văn bản chưa được đưa vào Chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh năm 2014, thì khẩn trương đề xuất đưa vào Chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản.

3. Các sở, ban, ngành tiến hành rà soát ngay các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực thuộc chức năng quản lý nhà nước của đơn vị mình theo Hiến pháp năm 2013, xác định nội dung trái với Hiến pháp, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới để phù hợp với Hiến pháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 695/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu695/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2014
Ngày hiệu lực28/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 695/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 695/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Bình Dương từ 1997 đến 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 695/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Bình Dương từ 1997 đến 2013
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu695/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýLê Thanh Cung
       Ngày ban hành28/03/2014
       Ngày hiệu lực28/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 695/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Bình Dương từ 1997 đến 2013

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 695/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Bình Dương từ 1997 đến 2013

           • 28/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực