Quyết định 56/2012/QĐ-UBND

Quyết định 56/2012/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 do tỉnh Bình Dương ban hành

Quyết định 56/2012/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2013 Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 695/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Bình Dương từ 1997 đến 2013 và được áp dụng kể từ ngày 28/03/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 56/2012/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2013 Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2012/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2012/NQ-HĐND8 ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII - kỳ họp thứ 6 về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 305/TTr-SKHĐT ngày 13 tháng 11 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 là 4.000 tỷ đồng (bốn ngàn tỷ đồng). Phân bổ vốn đầu tư cho từng danh mục dự án, công trình và cho từng huyện, thị xã, thành phố (kèm theo phụ lục).

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu56/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2012
Ngày hiệu lực28/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 56/2012/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2013 Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 56/2012/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2013 Bình Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu56/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýLê Thanh Cung
        Ngày ban hành18/12/2012
        Ngày hiệu lực28/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 56/2012/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2013 Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 56/2012/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2013 Bình Dương