Nghị quyết 37/2012/NQ-HĐND8

Nghị quyết 37/2012/NQ-HĐND8 phê chuẩn kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 do tỉnh Bình Dương ban hành

Nghị quyết 37/2012/NQ-HĐND8 kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2013 Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 695/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Bình Dương từ 1997 đến 2013 và được áp dụng kể từ ngày 28/03/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 37/2012/NQ-HĐND8 kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2013 Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2012/NQ-HĐND8

Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3322/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 28/BC-HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 là 4.000 tỷ đồng (bốn ngàn tỷ đồng). Phân bổ vốn đầu tư từng danh mục dự án, công trình và từng huyện, thị xã, thành phố (kèm theo phụ lục).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2012/NQ-HĐND8

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu37/2012/NQ-HĐND8
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2012
Ngày hiệu lực17/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2012/NQ-HĐND8

Lược đồ Nghị quyết 37/2012/NQ-HĐND8 kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2013 Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 37/2012/NQ-HĐND8 kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2013 Bình Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu37/2012/NQ-HĐND8
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýVũ Minh Sang
        Ngày ban hành10/12/2012
        Ngày hiệu lực17/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 37/2012/NQ-HĐND8 kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2013 Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 37/2012/NQ-HĐND8 kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2013 Bình Dương