Quyết định 64/2012/QĐ-UBND

Quyết định 64/2012/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 do tỉnh Bình Dương ban hành

Quyết định 64/2012/QĐ-UBND Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2013 Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 695/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Bình Dương từ 1997 đến 2013 và được áp dụng kể từ ngày 28/03/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 64/2012/QĐ-UBND Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2013 Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/2012/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND8 ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII - kỳ họp thứ 6 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013;,

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 344/TTr-SKHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương năm 2013; gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Chỉ tiêu về kinh tế:

- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng 12,5% so với năm 2012.

- Tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, nông - lâm nghiệp và thủy sản trong cơ cấu kinh tế tương ứng đạt 61,5% - 35,0% - 3,5%.

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17,0%; nông nghiệp tăng 4,2%; dịch vụ tăng 20,6%.

- GDP bình quân đầu người đạt 50,8 triệu đồng/năm.

- Kim ngạch xuất khẩu tăng 19% so với năm 2012.

- Tổng thu ngân sách đạt 29.000 tỷ đồng.

- Tổng chi ngân sách 10.000 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản 4.000 tỷ đồng.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 30,0% so với năm 2012.

- Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài khoảng 1 tỷ USD.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 20,0%.

2. Chỉ tiêu về xã hội:

- Tạo việc làm cho 40 - 45 ngàn lao động.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66%.

- Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 48%.

- Duy trì mức sinh thay thế.

- Cơ bản xóa hộ nghèo theo chuẩn quy định của tỉnh (giai đoạn 2011 - 2015).

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể cân nặng 10,5%.

- Số giường bệnh trên vạn dân đạt 23 giường.

- Diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 21,5m2.

3. Chỉ tiêu về môi trường:

- Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97,5%.

- Tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch 98,0%.

- Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý: 100,0%.

- Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom đạt 88,2%.

- Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn đạt 100,0%.

- Tỷ lệ che phủ cây xanh công nghiệp và cây lâu năm đạt 56,8%.

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện 99,9%.

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một và các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu64/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2012
Ngày hiệu lực30/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 64/2012/QĐ-UBND Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2013 Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 64/2012/QĐ-UBND Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2013 Bình Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu64/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýLê Thanh Cung
        Ngày ban hành20/12/2012
        Ngày hiệu lực30/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2014
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 64/2012/QĐ-UBND Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2013 Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 64/2012/QĐ-UBND Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2013 Bình Dương