Quyết định 57/2012/QĐ-UBND

Quyết định 57/2012/QĐ-UBND về tổng quyết toán ngân sách năm 2011 do tỉnh Bình Dương ban hành

Quyết định 57/2012/QĐ-UBND tổng quyết toán ngân sách 2011 Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 695/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Bình Dương từ 1997 đến 2013 và được áp dụng kể từ ngày 28/03/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 57/2012/QĐ-UBND tổng quyết toán ngân sách 2011 Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2012/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2011

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND8 ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII - kỳ họp thứ 6 về Tổng quyết toán ngân sách năm 2011;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 108/TTr-STC ngày 12 tháng 11 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Tổng quyết toán ngân sách năm 2011 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế - xã hội trên địa bàn được quyết toán là 23.413.627.327.745 đồng (Hai mươi ba ngàn bốn trăm mười ba tỷ, sáu trăm hai mươi bảy triệu, ba trăm hai mươi bảy ngàn, bảy trăm bốn mươi lăm đồng), trong đó số thu từ kinh tế - xã hội ngân sách địa phương được hưởng quyết toán là 8.080.822.844.659 đồng (Tám ngàn không trăm tám mươi tỷ, tám trăm hai mươi hai triệu, tám trăm bốn mươi bốn ngàn, sáu trăm năm mươi chín đồng).

2. Tổng chi ngân sách địa phương được quyết toán là 8.573.332.197.371 đồng (Tám ngàn năm trăm bảy mươi ba tỷ, ba trăm ba mươi hai triệu, một trăm chín mươi bảy ngàn, ba trăm bảy mươi mốt đồng).

3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2011 là 4.318.603.112.275 đồng (Bốn ngàn ba trăm mười tám tỷ, sáu trăm lẻ ba triệu, một trăm mười hai ngàn, hai trăm bảy mươi lăm đồng), gồm kết dư ngân sách tỉnh là 3.712.644.709.853 đồng (Ba ngàn bảy trăm mười hai tỷ, sáu trăm bốn mươi bốn triệu, bảy trăm lẻ chín ngàn, tám trăm năm mươi ba đồng), ngân sách cấp huyện là 471.525.105.056 đồng (Bốn trăm bảy mươi mốt tỷ, năm trăm hai mươi lăm triệu, một trăm lẻ năm ngàn, không trăm năm mươi sáu đồng), ngân sách cấp xã là 134.433.297.366 đồng (Một trăm ba mươi bốn tỷ, bốn trăm ba mươi ba triệu, hai trăm chín mươi bảy ngàn, ba trăm sáu mươi sáu đồng).

Điều 2. Giao Sở Tài chính tổ chức công khai Tổng quyết toán ngân sách năm 2011 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu57/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2012
Ngày hiệu lực28/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 57/2012/QĐ-UBND tổng quyết toán ngân sách 2011 Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 57/2012/QĐ-UBND tổng quyết toán ngân sách 2011 Bình Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu57/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýLê Thanh Cung
        Ngày ban hành18/12/2012
        Ngày hiệu lực28/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2014
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 57/2012/QĐ-UBND tổng quyết toán ngân sách 2011 Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 57/2012/QĐ-UBND tổng quyết toán ngân sách 2011 Bình Dương