Nghị quyết 37/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 37/2007/NQ-HĐND thông qua kế hoạch phân bổ kinh phí trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách trên địa bàn miền núi tỉnh Quảng Trị năm 2008

Nghị quyết 37/2007/NQ-HĐND phân bổ kinh phí trợ giá cước mặt hàng chính sách Quảng Trị đã được thay thế bởi Quyết định 1855/QĐ-UBND 2010 Danh mục văn bản Quảng Trị từ 01/01/2007 đến 31/12/2009 hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 30/09/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 37/2007/NQ-HĐND phân bổ kinh phí trợ giá cước mặt hàng chính sách Quảng Trị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:37/2007/NQ-HĐND

Đông Hà, ngày 15 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN BỔ KINH PHÍ TRỢ GIÁ, TRỢ CƯỚC CÁC MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 20/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 1998 về Phát triển Thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc; Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2002 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về Phát triển Thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét Tờ trình số 2877/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2007 kèm theo Báo cáo số 99/BC-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2007 về Tình hình thực hiện chính sách trợ giá trợ cước năm 2007 và dự kiến kế hoạch phân bổ kinh phí trợ giá trợ cước năm 2008; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa- Xã hội và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch phân bổ 2.600 triệu đồng kinh phí trợ giá, trợ cước năm 2008 để thực hiện trợ giá trợ cước các mặt hàng muối I ốt, phân bón, tiêu thụ nông sản phẩm, giống cây trồng và hỗ trợ xây dựng trạm truyền thanh cho các huyện miền núi, vùng cao (Có phụ lục kèm theo);

Điều 2. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng chính sách, đúng đối tượng, đúng quy trình, kịp thời, thiết thực, hiệu quả góp phần hỗ trợ sản xuất và đời sống của các đối tượng được hưởng lợi;

Điều 3. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND phối hợp với UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội giám sát thực hiện Nghị quyết này;

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2007 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Nên

 

PHỤ LỤC:

PHÂN BỔ KINH PHÍ TRỢ GIÁ, TRỢ CƯỚC CÁC MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH NĂM 2008
(Kèm theo Nghị quyết 37/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ngày 15/12/2007)

Hỗ trợ đầu tư trạm TT

KL (Tấn)

2

2

 

 

 

4

KP

(Triệu đồng)

200

200

 

 

 

400

Giống cây trồng

KL (Tấn)

 

 

 

 

 

 

KP

(Triệu đồng)

250

110

60

30

50

500

Tiêu thụ NSP

KL

(Tấn)

3.700

700

 

 

 

4.400

KP

(Triệu đồng)

420

160

 

 

 

580

Phân bón

KL

(Tấn)

1.200

430

320

50

200

2.200

KP

(Triệu đồng)

260

120

60

10

50

500

Muối I ốt

KL

(Tấn)

344

174

117

32

33

700

KP

(Triệu đồng)

308

158

96

26

32

620

Tổng

kinh phí (Triệu đồng)

1.438

748

216

66

132

2.600

Huyện

Hướng Hóa

Đakrông

Cam Lộ

Gio Linh

Vĩnh Linh

Tổng cộng

TT

1

2

3

4

5

 

Ghi chú:

- Chỉ tiêu giá trị phân bổ cho các huyện được điều chỉnh lên tương ứng với nguồn ngân sách được giao của Chính phủ.

- Chỉ tiêu khối lượng chỉ mang tính ước lượng, trong quá trình thực hiện sẽ điều chỉnh theo nhu cầu thực tế và đơn giá trợ cước và trợ cước vận chuyển.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu37/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2007
Ngày hiệu lực25/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/09/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 37/2007/NQ-HĐND phân bổ kinh phí trợ giá cước mặt hàng chính sách Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 37/2007/NQ-HĐND phân bổ kinh phí trợ giá cước mặt hàng chính sách Quảng Trị
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu37/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Viết Nên
        Ngày ban hành15/12/2007
        Ngày hiệu lực25/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/09/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 37/2007/NQ-HĐND phân bổ kinh phí trợ giá cước mặt hàng chính sách Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 37/2007/NQ-HĐND phân bổ kinh phí trợ giá cước mặt hàng chính sách Quảng Trị