Quyết định 1855/QĐ-UBND

Quyết định 1855/QĐ-UBND năm 2010 công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành từ 01/01/2007 đến 31/12/2009 hết hiệu lực pháp luật

Nội dung toàn văn Quyết định 1855/QĐ-UBND 2010 Danh mục văn bản Quảng Trị từ 01/01/2007 đến 31/12/2009 hết hiệu lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1855/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 30 tháng 9 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ 01/01/2007 ĐẾN 31/12/2009 HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Thực hiện Kế hoạch số 576/KH-STP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Trị về Rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành từ 01/01/2007 đến 31/12/2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp Tờ trình số 167/TTr-STP ngày 14 tháng 9 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ 01/01/2007 đến 31/12/2009 hết hiệu lực phát luật.

Thời điểm xác định văn bản hết hiệu lực pháp luật được tính đến ngày 01/8/2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1855/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1855/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2010
Ngày hiệu lực30/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1855/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1855/QĐ-UBND 2010 Danh mục văn bản Quảng Trị từ 01/01/2007 đến 31/12/2009 hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1855/QĐ-UBND 2010 Danh mục văn bản Quảng Trị từ 01/01/2007 đến 31/12/2009 hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1855/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Đức Cường
       Ngày ban hành30/09/2010
       Ngày hiệu lực30/09/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1855/QĐ-UBND 2010 Danh mục văn bản Quảng Trị từ 01/01/2007 đến 31/12/2009 hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1855/QĐ-UBND 2010 Danh mục văn bản Quảng Trị từ 01/01/2007 đến 31/12/2009 hết hiệu lực

           • 30/09/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/09/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực