Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND về thông qua Đề án xã hội hóa y tế tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2015

Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND Đề án xã hội hóa y tế Lâm Đồng giai đoạn 2011 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 460/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản hết hiệu lực của Hội đồng nhân dân Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 07/03/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND Đề án xã hội hóa y tế Lâm Đồng giai đoạn 2011 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2011/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 02 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN XÃ HỘI HÓA Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày 30/6/1989;

Căn cứ Luật Khám, chữa bệnh ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 6521/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị thông qua Đề án xã hội hóa công tác y tế tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011- 2015; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Đề án xã hội hóa y tế tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh trình kèm theo Tờ trình số: 6521/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011.

Điều 2. Giao UBND tỉnh ban hành các quy định cụ thể hóa Nghị quyết này để thu hút, huy động các nguồn lực xã hội; tổ chức thực hiện và quản lý để triển khai xã hội hóa công tác y tế giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt hiệu quả.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 02 tháng 12 năm 2011./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu37/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2011
Ngày hiệu lực12/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2018
Cập nhật11 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND Đề án xã hội hóa y tế Lâm Đồng giai đoạn 2011 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND Đề án xã hội hóa y tế Lâm Đồng giai đoạn 2011 2015
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu37/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành02/12/2011
        Ngày hiệu lực12/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2018
        Cập nhật11 tháng trước
        (09/01/2020)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND Đề án xã hội hóa y tế Lâm Đồng giai đoạn 2011 2015

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND Đề án xã hội hóa y tế Lâm Đồng giai đoạn 2011 2015