Nghị quyết 398/NQ-HĐND

Nghị quyết 398/NQ-HĐND năm 2015 điều chỉnh Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2008-2015, định hướng đến năm 2020 để thành lập trường THCS và THPT Quài Tở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Nghị quyết 398/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo Điện Biên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 398/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2008-2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 ĐỂ THÀNH LẬP TRƯỜNG THCS VÀ THPT QUÀI TỞ, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục, ngày 27/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ, quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ, quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Tiếp theo Nghị quyết số 151/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh Điện Biên về Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008 - 2015, định hướng đến năm 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4212/TTr-UBND ngày 3/12/2015 của UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008-2015, định hướng đến năm 2020 để thành lập trường THCS và THPT Quài Tở, huyện Tuần Giáo; Báo cáo thẩm tra số 35/BC-HĐND ngày 7 tháng 12 năm 2015 của Ban Văn hóa Xã hội - HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2008 - 2015, định hướng đến năm 2020, để thành lập trường THCS và THPT Quài Tở huyện Tuần Giáo, cụ thể như sau:

1. Bãi bỏ nội dung thành lập trường Trung học phổ thông Tuần Giáo 2

2. Bổ sung nội dung: Thành lập trường THCS và THPT Quài Tở; địa điểm: xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo.

Điều 2. Giao UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Giàng Thị Hoa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 398/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu398/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2015
Ngày hiệu lực11/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 398/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 398/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 398/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo Điện Biên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu398/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýGiàng Thị Hoa
        Ngày ban hành11/12/2015
        Ngày hiệu lực11/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 398/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo Điện Biên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 398/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo Điện Biên

            • 11/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực