Nghị quyết 40/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 40/2006/NQ-HĐND bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết 13/2004/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nghị quyết 40/2006/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 13/2004/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã được thay thế bởi Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quảng Ngãi và được áp dụng kể từ ngày 05/05/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 40/2006/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 13/2004/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ngãi


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2006/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 13/2004/NQ-HĐND K10 NGÀY 07 THÁNG 9 NĂM 2004 CỦA HĐND TỈNH KHOÁ X

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHOÁ X - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

Xét Tờ trình số 03/TTr-TT HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 13/2004/NQ-HĐND K10 ngày 07 tháng 9 năm 2004 của HĐND tỉnh khoá X và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ các nội dung được quy định tại các tiết 1, 2, 3, khoản 13, phần B của Nghị quyết số 13/2004/NQ-HĐND K10 ngày 07 tháng 9 năm 2004 của HĐND tỉnh khoá X.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện tốt Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết đạt kết quả.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2006./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu40/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2006
Ngày hiệu lực18/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/05/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 40/2006/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 13/2004/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 40/2006/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 13/2004/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ngãi
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu40/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýBùi Thanh Quang
        Ngày ban hành08/07/2006
        Ngày hiệu lực18/07/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/05/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 40/2006/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 13/2004/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 40/2006/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 13/2004/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ngãi