Nghị quyết 40/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 40/2008/NQ-HĐND tạm ngưng thu phí mua vé tháng qua đò, qua phà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nghị quyết 40/2008/NQ-HĐND tạm ngưng thu phí mua vé tháng qua đò phà Kiên Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 66/2016/NQ-HĐND bãi bỏ nghị quyết phí đối với các dịch vụ nhà nước định giá Kiên Giang 2016 và được áp dụng kể từ ngày 29/12/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 40/2008/NQ-HĐND tạm ngưng thu phí mua vé tháng qua đò phà Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2008/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TẠM NGƯNG THU PHÍ MUA VÉ THÁNG QUA ĐÒ, QUA PHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI MỐT

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc tạm ngưng thu phí mua vé tháng qua đò, qua phà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 80/BC-BKTNS ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc tạm ngưng thu phí mua vé tháng qua đò, qua phà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 32/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh phí qua đò, qua phà trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (có biểu mức thu đính kèm).

Điều 2. Thời gian thực hiện: sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi mốt thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Quốc Tuấn

 

BIỂU MỨC THU PHÍ QUA ĐÒ, QUA PHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

(Kèm theo Nghị quyết số 40/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Số TT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu lượt ban ngày

1

2

3

4

1

- Đò ngang, phà cự ly dưới 500 mét (đối với phà địa phương quản lý) 

 

+ Hành khách đi bộ

Đồng/người/lượt

500

 

+ Khách đi xe đạp

Đồng/xe/lượt

1.000

 

+ Khách đi xe máy

Đồng/xe/lượt

1.500

 

+ Hàng hoá

Đồng/50kg hàng hóa

1.000

 

+ Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống

Đồng/lượt

10.000

 

+ Ô tô từ 10 chỗ ngồi đến 16 chỗ ngồi

Đồng/lượt

15.000

 

+ Ô tô từ trên 16 chỗ ngồi đến 25 chỗ ngồi

Đồng/lượt

20.000

 

+ Ô tô từ trên 25 chỗ ngồi

Đồng/lượt

25.000

 

+ Xe chở hàng trọng tải từ 2,5 tấn trở xuống

Đồng/lượt

15.000

 

+ Xe chở hàng trọng tải trên 2,5 tấn đến 5 tấn

Đồng/lượt

20.000

 

+ Xe chở hàng trọng tải trên 5 tấn trở lên

Đồng/lượt

25.000

2

- Đò ngang, phà cự ly từ 500 mét trở lên (đối với phà địa phương quản lý)

 

+ Hành khách đi bộ

Đồng/người/lượt

1.000

 

+ Khách đi xe đạp

Đồng/xe/lượt

1.500

 

+ Khách đi xe máy

Đồng/xe/lượt

2.000

 

+ Hàng hoá

Đồng/50kg hàng hóa

1.500

 

+ Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống

Đồng/lượt

12.000

 

+ Ô tô từ 10 chỗ ngồi đến 16 chỗ ngồi

Đồng/lượt

18.000

 

+ Ô tô từ trên 16 chỗ ngồi đến 25 chỗ ngồi

Đồng/lượt

24.000

 

+ Ô tô từ trên 25 chỗ ngồi

Đồng/lượt

30.000

 

+ Xe chở hàng trọng tải từ 2,5 tấn trở xuống

Đồng/lượt

18.000

 

+ Xe chở hàng trọng tải trên 2,5 tấn đến 5 tấn

Đồng/lượt

24.000

 

+ Xe chở hàng trọng tải trên 5 tấn trở lên

Đồng/lượt

30.000

3

- Đò dọc

 

+ Hành khách đi bộ

Đồng/km/người

2.000

 

+ Khách đi xe đạp

Đồng/km/xe

2.500

 

+ Khách đi xe máy

Đồng/km/xe

3.000

 

+ Hàng hóa

Đồng/km/50kg hàng hóa

2.000

4

- Nếu sử dụng đò, phà ban đêm từ 22 giờ đến 5 giờ thì mức thu gấp đôi.

5

- Mức thu phí qua đò, phà đã bao gồm thuế GTGT và bảo hiểm hành khách. 

6

- Miễn thu phí qua đò, phà đối với học sinh, sinh viên, người tàn tật, cán bộ xã, phường, thị trấn, khu phố, ấp và các phương tiện đi lại của cá nhân nêu trên tại địa phương nơi có bến đò hoạt động.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu40/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2008
Ngày hiệu lực22/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/12/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 40/2008/NQ-HĐND tạm ngưng thu phí mua vé tháng qua đò phà Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 40/2008/NQ-HĐND tạm ngưng thu phí mua vé tháng qua đò phà Kiên Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu40/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýTrương Quốc Tuấn
        Ngày ban hành12/12/2008
        Ngày hiệu lực22/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/12/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 40/2008/NQ-HĐND tạm ngưng thu phí mua vé tháng qua đò phà Kiên Giang

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 40/2008/NQ-HĐND tạm ngưng thu phí mua vé tháng qua đò phà Kiên Giang