Nghị quyết 42/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 42/2013/NQ-HĐND thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn đầu tư, phát triển giao thông nông thôn năm 2014, 2015 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nghị quyết 42/2013/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất nhân dân vay vốn đầu tư phát triển giao thông Kiên Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 85/NQ-HĐND 2014 hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 04/12/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 42/2013/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất nhân dân vay vốn đầu tư phát triển giao thông Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2013/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 06 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT CHO NHÂN DÂN VAY VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN NĂM 2014, 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 26 tháng 12 năm 2002;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn đầu tư, phát triển giao thông nông thôn năm 2014, 2015 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 255/BC-HĐND ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn đầu tư, phát triển giao thông nông thôn năm 2014, 2015 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2014, 2015.

2. Thời gian cho vay tối đa là 36 tháng với mức hỗ trợ lãi suất hàng năm như sau:

a) Hỗ trợ 100% lãi suất trên tổng nợ vay trong 12 tháng đầu;

b) Hỗ trợ 50% lãi suất trên 70% vốn vay trong 12 tháng tiếp theo;

c) Hỗ trợ 30% lãi suất trên 30% vốn vay trong 12 tháng cuối.

3. Tùy theo tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh tỷ lệ hỗ trợ cụ thể từng huyện cho phù hợp.

4. Nguồn vốn hỗ trợ lãi suất: Ngân sách tỉnh bố trí hàng năm.

Điều 2. Thời gian thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VIII, Kỳ họp thứ mười thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu42/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2013
Ngày hiệu lực16/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/12/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 42/2013/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất nhân dân vay vốn đầu tư phát triển giao thông Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 42/2013/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất nhân dân vay vốn đầu tư phát triển giao thông Kiên Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu42/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýNguyễn Thanh Sơn
        Ngày ban hành06/12/2013
        Ngày hiệu lực16/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/12/2014
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 42/2013/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất nhân dân vay vốn đầu tư phát triển giao thông Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 42/2013/NQ-HĐND hỗ trợ lãi suất nhân dân vay vốn đầu tư phát triển giao thông Kiên Giang