Nghị quyết 43/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 43/2013/NQ-HĐND về mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho thành viên Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Nghị quyết 43/2013/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ thành viên Hội đồng tư vấn Bình Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2013/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 08 tháng 11 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC CHI HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG CHO CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THUỘC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Liên Bộ Tài chính - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4224/TTr-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho các thành viên Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 4224/TTr-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho các thành viên Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (trừ Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm đã được hưởng chế độ hỗ trợ hoạt động quy định tại Thông tư Liên tịch số 03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Liên Bộ Tài chính - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Mức chi hỗ trợ:

a) Thành viên của Hội đồng tư vấn là cán bộ hưu trí và đối tượng khác không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước: mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng bằng 20% mức lương cơ sở áp dụng đối với khu vực hành chính sự nghiệp;

b) Thành viên của Hội đồng tư vấn là cán bộ đang làm việc tại cơ quan: mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng bằng 10% mức lương cơ sở áp dụng đối với khu vực hành chính sự nghiệp;

2. Nguồn kinh phí:

Kinh phí hỗ trợ thực hiện từ dự toán kinh phí chi công việc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hàng năm.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình thực hiện, nếu UBND tỉnh có đề nghị điều chỉnh, bổ sung các nội dung có liên quan về mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho các thành viên Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh theo Nghị quyết này, HĐND tỉnh ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh căn cứ vào các quy định của pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương và tình hình thực tế của địa phương để quyết định điều chỉnh, bổ sung và báo cáo HĐND tỉnh trong kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận, Khóa IX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 05 tháng 11 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu43/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2013
Ngày hiệu lực15/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 43/2013/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ thành viên Hội đồng tư vấn Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 43/2013/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ thành viên Hội đồng tư vấn Bình Thuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu43/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Mạnh Hùng
        Ngày ban hành08/11/2013
        Ngày hiệu lực15/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 43/2013/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ thành viên Hội đồng tư vấn Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 43/2013/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ thành viên Hội đồng tư vấn Bình Thuận

            • 08/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực