Nghị quyết 43/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 43/2017/NQ-HĐND về bãi bỏ Nghị quyết và một số nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 43/2017/NQ-HĐND quy định bãi bỏ Nghị quyết Hội đồng nhân dân Kon Tum


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2017/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ CÁC NGHỊ QUYẾT VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG CÁC NGHỊ QUYẾT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM BAN HÀNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết và một số nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ các Nghị quyết và một số nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật

1. Bãi bỏ các Nghị quyết:

a) Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 05 tháng 4 năm 2010 về việc sửa đổi Mục III Nghị quyết về các chuyên đề do Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII ngày 14 tháng 12 năm 1996.

b) Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung số lượng lực lượng công an xã tỉnh Kon Tum.

2. Bãi bỏ một số nội dung trong các Nghị quyết sau:

a) Mục 2 phần II: “Về đề án bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê ở” của Nghị quyết khóa VII, kỳ họp thứ 3 ngày 22 tháng 12 năm 1995 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các chuyên đề, đề án do Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII.

b) Mục 3 phần II: “Về thu hồi sổ chứng nhận quyền sở hữu nhà liên kế khu vực chợ Kon Tum” của Nghị quyết khóa VII, kỳ họp thứ 3 ngày 22 tháng 12 năm 1995 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các chuyên đề, Đề án do Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII.

c) Phần III: “Về đề nghị sửa đổi, bổ sung mục a, phần 2 Đề án bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê” của Nghị quyết Khóa VII, kỳ họp thứ 5 ngày 14 tháng 12 năm 1996 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các chuyên đề do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khoá XI Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Công báo tỉnh Kon Tum;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu43/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2017
Ngày hiệu lực21/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 43/2017/NQ-HĐND quy định bãi bỏ Nghị quyết Hội đồng nhân dân Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 43/2017/NQ-HĐND quy định bãi bỏ Nghị quyết Hội đồng nhân dân Kon Tum
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu43/2017/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýNguyễn Văn Hùng
       Ngày ban hành11/12/2017
       Ngày hiệu lực21/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 43/2017/NQ-HĐND quy định bãi bỏ Nghị quyết Hội đồng nhân dân Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 43/2017/NQ-HĐND quy định bãi bỏ Nghị quyết Hội đồng nhân dân Kon Tum

           • 11/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực