Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND bổ sung số lượng lực lượng Công an xã tỉnh Kon Tum

Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND bổ sung số lượng lực lượng Công an xã tỉnh Kon Tum đã được thay thế bởi Nghị quyết 43/2017/NQ-HĐND quy định bãi bỏ Nghị quyết Hội đồng nhân dân Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 21/12/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND bổ sung số lượng lực lượng Công an xã tỉnh Kon Tum


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2012/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 12 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG SỐ LƯỢNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ TỈNH KON TUM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 21/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ; Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08/4/2010 của Bộ Công an Quy định cụ thể một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 29/6/2012 về việc bổ sung số lượng lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ sung số lượng lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum như sau:

- Bổ sung 01 Phó trưởng Công an xã ở các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, xã loại 1 và xã loại 2.

- Bố trí 01 Công an viên Thường trực tại các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

Phó trưởng Công an xã hưởng phụ cấp bằng hệ số 1,0 mức lương tối thiểu hiện hành; Công an viên thường trực tại xã hưởng phụ cấp bằng hệ số 0,9 mức lương tối thiểu hiện hành.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa X, kỳ họp thứ 4 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác Đại biểu Quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản PL);
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UB MTTQ VN tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND - UBND các huyện, TP;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Trung tâm lưu trữ tỉnh;
- Công báo UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu21/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2012
Ngày hiệu lực22/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND bổ sung số lượng lực lượng Công an xã tỉnh Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND bổ sung số lượng lực lượng Công an xã tỉnh Kon Tum
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu21/2012/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýHà Ban
       Ngày ban hành12/07/2012
       Ngày hiệu lực22/07/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2017
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND bổ sung số lượng lực lượng Công an xã tỉnh Kon Tum

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND bổ sung số lượng lực lượng Công an xã tỉnh Kon Tum