Nghị quyết 441/HĐ-NQ

Nghị quyết 441/HĐ-NQ năm 1988 phê chuẩn bản quy chế tổ chức, hoạt động của HĐND tỉnh và tổ chức đợt học tập quán triệt bản quy chế tổ chức, hoạt động HĐND tỉnh và quy chế tổ chức, hoạt động của HĐND các cấp của HĐ Nhà nước do Tỉnh Bến Tre ban hành

Nghị quyết 441/HĐ-NQ 1988 quán triệt bản quy chế tổ chức hoạt động HĐND Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 1184/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy phạm từ 1976 đến 2012 hết hiệu lực Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 441/HĐ-NQ 1988 quán triệt bản quy chế tổ chức hoạt động HĐND Bến Tre


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 441/HĐ-NQ

Bến Tre, ngày 26 tháng 5 năm 1988

 

NGHỊ QUYẾT

V/V PHÊ CHUẨN BẢN QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND TỈNH VÀ TỔ CHỨC ĐỢT HỌC TẬP QUÁN TRIỆT BẢN QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG HĐND TỈNH VÀ QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND CÁC CẤP CỦA HĐ NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân đã được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 09/7/1983;

Căn cứ Công văn số 300/VB ngày 01/3/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về hướng dẫn thi hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp;

Sau khi nghe đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày bản quy chế tổ chức và hoạt động của Hôi đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn bản quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, chỉ có HĐND tỉnh và cấp trên của HĐND tỉnh mới có quyền sửa đổi bổ sung bản quy chế khi cần thiết.

Điêu 2. Uỷ ban nhân dân, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND các huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị các cấp hữu quan trong tỉnh, chịu trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh quy chế này.

Điều 3. Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể việc bảo đảm các điều kiện, phương tiện hoạt động của các Ban chuyên trách, Ban thư ký và các Đại biểu HĐND tỉnh.

Điều 4. UBND tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn đến các cấp, các ngành trong tỉnh tổ chức đợt học tập từ 25/5/1988 - 25/6/1988, tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, nhân viên và nhân dân trong tỉnh về ý nghĩa, nội dung bản quy chế tổ chức và hoạt động của UBND các cấp, của Hội đồng Nhà nước đã ban hành và quy chế tổ chức hoạt động của HĐND tỉnh, làm cho mọi người hiểu rõ vai trò, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, các Ban của HĐND và Đại biểu HĐND các cấp để trên cơ sở đó nhân dân thực hiện quyền giám sát của mình đối với tổ chức và hoạt động của HĐND.

Điều 5. UBND tỉnh chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện bản quy chế trong các kỳ họp HĐND tỉnh đồng thời báo cáo kết quả thực hiện bản quy chế về HĐND và HĐBT.

Điều 6. Ban thư ký Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh theo dõi tổng hợp tình hình thực hiện bản quy chế và kịp thời báo cáo với đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

HĐND tỉnh khoá 3 - kỳ họp thứ 12 đã thông qua ngày 17 tháng 5 năm 1988./.

           

 

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Lê Chí Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 441/HĐ-NQ

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu441/HĐ-NQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/1988
Ngày hiệu lực17/05/1988
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 441/HĐ-NQ

Lược đồ Nghị quyết 441/HĐ-NQ 1988 quán triệt bản quy chế tổ chức hoạt động HĐND Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 441/HĐ-NQ 1988 quán triệt bản quy chế tổ chức hoạt động HĐND Bến Tre
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu441/HĐ-NQ
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýLê Chí Nhân
        Ngày ban hành26/05/1988
        Ngày hiệu lực17/05/1988
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 441/HĐ-NQ 1988 quán triệt bản quy chế tổ chức hoạt động HĐND Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 441/HĐ-NQ 1988 quán triệt bản quy chế tổ chức hoạt động HĐND Bến Tre