Nghị quyết 45/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 45/2006/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí qua phà Sa Cao - Thái Hạc, phà Thịnh Long và cầu phao Ninh Cường do tỉnh Nam Định ban hành

Nghị quyết 45/2006/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí qua phà cầu Nam Định đã được thay thế bởi Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND quy định mức thu phí qua phà Sa Cao Nam Định và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 45/2006/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí qua phà cầu Nam Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2006/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 20 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ QUA PHÀ SA CAO-THÁI HẠC, PHÀ THỊNH LONG VÀ CẦU PHAO NINH CƯỜNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Xét tờ trình số 160/TTr-UBND ngày 05/7/2006 của UBND tỉnh Nam Định về điều chỉnh mức thu phí qua phà Sa Cao - Thái Hạc, phà Thịnh Long và cầu phao Ninh Cường; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh mức thu phí qua phà Sa Cao-Thái Hạc, phà Thịnh Long và cầu phao Ninh Cường (có biểu kèm theo).

Điều 2: Thời gian thực hiện thu phí : Từ ngày 01/09/2006

Điều 3: Giao UBND tỉnh Nam Định quy định cụ thể về phương thức thu nộp, quản lý, sử dụng đối với tiền phí qua phà Sa Cao- Thái Hạc, phà Thịnh Long và cầu phao Ninh Cường tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Nam Định khóa XVI, kỳ họp thứ 6 thông qua ./.

 

 

CHỦ TỊCH
Chu Văn Đạt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu45/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2006
Ngày hiệu lực30/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 45/2006/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí qua phà cầu Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 45/2006/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí qua phà cầu Nam Định
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu45/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýChu Văn Đạt
        Ngày ban hành20/07/2006
        Ngày hiệu lực30/07/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 45/2006/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí qua phà cầu Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 45/2006/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí qua phà cầu Nam Định