Nghị quyết 48/NQ-HĐND

Nghị quyết 48/NQ-HĐND năm 2012 điều chỉnh chỉ tiêu tại Nghị quyết 22/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012 của tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Nghị quyết 48/NQ-HĐND 2012 điều chỉnh 22/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội Vĩnh Phúc


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 22/NQ-HĐND NGÀY 19/12/2011 CỦA HĐND TỈNH VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012 CỦA TỈNH VĨNH PHÚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XV KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012;

Trên cơ sở Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 5/7/2012 của UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu tại điểm 2 khoản I Điều 1 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 19-12-2011 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012 như sau:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 2 - 2,5% so với năm 2011, trong đó:

+ Ngành công nghiệp - xây dựng giảm 0,1%;

+ Ngành dịch vụ tăng 5,5 - 6%;

+ Ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,5 - 3%;

- Cơ cấu kinh tế:

+ Công nghiệp - Xây dựng: 54,2%;

+ Dịch vụ: 30,7%;

+ Nông, lâm nghiệp, thủy sản: 15,1%.

- GDP bình quân đầu người (giá thực tế) đạt khoảng 45 triệu đồng;

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt 14.697 tỷ đồng; trong đó thu nội địa đạt 10.800 tỷ đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu48/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2012
Ngày hiệu lực19/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 48/NQ-HĐND 2012 điều chỉnh 22/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội Vĩnh Phúc


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 48/NQ-HĐND 2012 điều chỉnh 22/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu48/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýPhạm Văn Vọng
       Ngày ban hành19/07/2012
       Ngày hiệu lực19/07/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 48/NQ-HĐND 2012 điều chỉnh 22/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 48/NQ-HĐND 2012 điều chỉnh 22/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế xã hội Vĩnh Phúc

           • 19/07/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/07/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực