Nghị quyết 49/2013/QH13

Nghị quyết 49/2013/QH13 kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân do Quốc hội ban hành

Nghị quyết 49/2013/QH13 kéo dài thời hạn sử dụng đất đã được thay thế bởi Luật đất đai 2013 và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 49/2013/QH13 kéo dài thời hạn sử dụng đất


QUỐC HI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Ngh quyết số: 49/2013/QH13

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2013 

 

NGHỊ QUYẾT

KÉO DÀI THI HN SỬ DNG ĐẤT TRNG CÂY HÀNG NĂM, ĐT NUÔI TRNG THY SN, ĐT LÀM MUỐI CA H GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pp nước Cng hòa xã hi ch nga Vit Nam m 1992 đã được sửa đổi, b sung mt s điu theo Ngh quyết s 51/2001/QH10;

Căn cứ Lut đt đai s 13/2003/QH11;

Căn cứ Tờ trình s 243/TTr-CP ngày 19 tháng 6 m 2013 ca Chính ph; Theo đề ngh ca y ban thưng vụ Quc hi,

QUYẾT NGHỊ:

Điu 1

Khi hết thi hn s dụng, Nhà nưc không điu chnh li đt trng cây hàng năm, đất nuôi trng thủy sn, đt làm mui đã giao cho h gia đình, cá nhân theo Lut đt đai s 13/2003/QH11; h gia đình, cá nhân trc tiếp sn xut nông nghiệp, nuôi trng thu sn, làm muối đưc tiếp tc s dụng đt cho đến khi Lut đt đai (sa đổi) đưc ban hành và có hiu lc thi hành, khi đó thi hn s dng đt trồng cây hàng năm, đất nuôi trng thủy sn, đất làm muối ca h gia đình, nhân áp dụng theo quy định ca Lut đt đai (sa đổi).

Điều 2

1. Ngh quyết này hiu lc thi hành t ngày 01 tháng 10 năm 2013.

2. Chính ph ng dẫn thi hành Ngh quyết này.

Nghquyết này đã được Quc hội nước Cng a xã hội chnghĩa Việt Nam ka XIII, kỳ hp th 5 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2013.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2013/QH13

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu49/2013/QH13
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2013
Ngày hiệu lực01/10/2013
Ngày công báo13/07/2013
Số công báoTừ số 409 đến số 410
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2013/QH13

Lược đồ Nghị quyết 49/2013/QH13 kéo dài thời hạn sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 49/2013/QH13 kéo dài thời hạn sử dụng đất
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu49/2013/QH13
       Cơ quan ban hànhQuốc hội
       Người kýNguyễn Sinh Hùng
       Ngày ban hành21/06/2013
       Ngày hiệu lực01/10/2013
       Ngày công báo13/07/2013
       Số công báoTừ số 409 đến số 410
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 49/2013/QH13 kéo dài thời hạn sử dụng đất

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 49/2013/QH13 kéo dài thời hạn sử dụng đất

         • 21/06/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/07/2013

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/10/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực

         • 01/07/2014