Nghị quyết 53/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 53/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh giá điện tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Nghị quyết 53/2008/NQ-HĐND điều chỉnh giá điện tại huyện Phú Quốc Kiên Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 230/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết không còn phù hợp với pháp luật tỉnh Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 05/08/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 53/2008/NQ-HĐND điều chỉnh giá điện tại huyện Phú Quốc Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2008/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 31 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI HAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Công văn số 1398/TTg-KTN ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc một số kiến nghị của tỉnh Kiên Giang;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh giá điện tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 87/BC-BKTNS ngày 25 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh giá điện tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

a. Đối với điện sử dụng trong sinh hoạt của nhân dân: điện sử dụng từ 150kWh trở xuống bán theo khung giá quy định chung của Chính phủ, sử dụng từ 151kWh trở lên giá bán bằng 90% giá thành sản xuất, cụ thể giá bán điện như sau:

- Từ 100kWh đầu tiên: 685đ/kWh;

- Từ 101kWh đến 150kWh: 1.385đ/kWh;

- Từ 151kWh trở lên: 3.945đ/kWh.

b. Đối với điện sử dụng trong lĩnh vực y tế và giáo dục, hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng: điện sử dụng trong định mức giá bán theo khung giá quy định chung của Chính phủ, vượt định mức giá bán bằng 90% giá thành sản xuất. Việc xây dựng định mức giao cho Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc phối hợp với Điện lực Kiên Giang thực hiện, cụ thể giá bán điện như sau:

- Điện sử dụng trong định mức:

+ Ngành y tế và giáo dục:  1.150đ/kWh;

+ Cơ quan hành chính sự nghiệp:  1.285đ/kWh;

+ Chiếu sáng công cộng:  1.255đ/kWh;

- Điện vượt định mức: tính chung một giá: 3.945đ/kWh.

c. Đối với điện sử dụng trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ: thống nhất một giá bán bằng 90% giá thành sản xuất, tương đương 3.945đ/kWh.

d. Đối với điện bơm tưới nông nghiệp: giá bán theo mức giá chung của Chính phủ, cụ thể là: 785đ/kWh.

Điều 2. Thời gian thực hiện: sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi hai thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hoàng Sa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu53/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2008
Ngày hiệu lực10/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/08/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 53/2008/NQ-HĐND điều chỉnh giá điện tại huyện Phú Quốc Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 53/2008/NQ-HĐND điều chỉnh giá điện tại huyện Phú Quốc Kiên Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu53/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýLâm Hoàng Sa
        Ngày ban hành31/12/2008
        Ngày hiệu lực10/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/08/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 53/2008/NQ-HĐND điều chỉnh giá điện tại huyện Phú Quốc Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 53/2008/NQ-HĐND điều chỉnh giá điện tại huyện Phú Quốc Kiên Giang