Nghị quyết 55/2003/NQ-HĐND

Nghị quyết 55/2003/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu; định mức phân bổ chi ngân sách; phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng cho các cấp chính quyền địa phương; danh mục, mức thu phí và quản lý, sử dụng tiền phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nghị quyết 55/2003/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi định mức phân bổ chi ngân sách Tây Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng tiền phí lệ phí thu được Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 26/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 55/2003/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi định mức phân bổ chi ngân sách Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2003/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 25 tháng 12 năm 2003

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VI -NHIỆM KỲ 1999 – 2004

Kỳ họp thứ mười

(Từ ngày 16/12/2003 đến ngày 19/12/2003).

NGHỊ QUYẾT

V/V: PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI; TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC NGUỒN THU; ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH; PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CHO CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG; DANH MỤC, MỨC THU PHÍ VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN PHÍ THU ĐƯỢC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi);

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số: 38/2001/PL-ƯBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá X;

Căn cứ Thông tư số: 71/2003/TT-BTC ngày 30/7/2003 của Bộ Tài Chính “Hướng dẫn về phí thuộc thấm quyển quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 386/TTr-UB Tờ trình số: 387/TT-UB ngày 15 tháng 12 năm 2003 và Tờ trình số: 392/TT-UB ngày 16 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu .Hội đồng nhân dân Tỉnh;

QUYẾT NGHỊ

1/- Tán thành phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu và định mức phân bổ chi ngân sách cho các cấp chính quyền địa phương thực hiện từ năm-2004, do Ủy ban nhân dân Tỉnh trình tại Tờ trình số 386/TTr-UB ngày 15 tháng 12 năm 2003 (có Tờ trình kèm theo)..

2/- Tán thành phương án phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng cho các cấp chính

quyền địa phương đo Ủy ban nhân dân Tỉnh trình tại Tờ trình số 392/TT-ƯB ngày 16 tháng 12 năm 2003 (có Tờ'trình kèm theo).

3/-) Thống nhất thông qua danh mục, mức thu phí và quản lý, sử dụng tiền phí thu được thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Tỉnh do Ủy ban nhân dân Tỉnh trình tại Tờ trình số: 387/TT-UB ngày 15 tháng 12 năm 2003 (có Tờ trình kèm theo).

4/- Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh hướng dẫn cụ thể và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết nầy, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Hàng năm có đánh giá và báo cáo Hội đồng nhân dân Tỉnh kết quả thực hiện Nghị quyết.

5/- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết nầy được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh - khóa VI, kỳ họp-thứ mười thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2003./

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
CHỦ TỊCH
Lê Thị Bân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/2003/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu55/2003/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2003
Ngày hiệu lực19/12/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/2003/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 55/2003/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi định mức phân bổ chi ngân sách Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 55/2003/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi định mức phân bổ chi ngân sách Tây Ninh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu55/2003/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người kýLê Thị Bân
       Ngày ban hành25/12/2003
       Ngày hiệu lực19/12/2003
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 55/2003/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi định mức phân bổ chi ngân sách Tây Ninh

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 55/2003/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi định mức phân bổ chi ngân sách Tây Ninh