Nghị quyết 56/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 56/2017/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết 89/2014/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ công tác phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Nghị quyết 56/2017/NQ-HĐND sửa 89/2014/NQ-HĐND hỗ trợ phòng dịch bệnh gia súc Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2017/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 21 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1, KHOẢN 2, ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 89/2014/NQ-HĐND NGÀY 17/9/2014 CỦA HĐND TỈNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Luật Thú y năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y; Thông tư 80/2008/TT-BTC ngày 18/9/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, chng dịch bệnh gia súc, gia cầm; Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về phòng, chng dịch bệnh động vật trên cạn;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 328/TTr-UBND ngày 03/7/2017; Báo cáo thẩm tra s 128/BC-DT ngày 15/7/2017 của Ban Dân tộc của HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 89/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ công tác phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; như sau:

1. Khoản 1, Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Đối tượng áp dụng: Hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân chăn nuôi gia súc, gia cầm và người trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cm trên địa bàn tỉnh.”

2. Ý thứ nhất, Điểm 2.1, Khoản 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Cùng với kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, hàng năm ngân sách tỉnh hỗ trợ đcó đủ 100% kinh phí mua vắc xin tiêm phòng cho gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, đối vi các loại bệnh sau:

+ Bệnh ở trâu, bò: Lở mồm long móng, Nhiệt thán, Ung khí thán, Tụ huyết trùng.

+ Bệnh ở lợn: Dịch tả lợn.

+ Bệnh ở gà: Niu cát xơn.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội; VP Chủ tịch nước; VP Chính ph
;
- UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Ban Chỉ đạo T
ây Bắc;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Bộ NN&PTNT; B
Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ tỉnh
ủy;
- TT HĐND; UBND; UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh;
- VP: T
nh y, ĐĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- TT H
uyện ủy, Thành ủy, HĐND; UBND huyện, thành phố;
- Trung tâm công báo tỉnh; Chi cục VTLT tỉnh;
- HĐND, UBND xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, DT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu56/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2017
Ngày hiệu lực01/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 56/2017/NQ-HĐND sửa 89/2014/NQ-HĐND hỗ trợ phòng dịch bệnh gia súc Sơn La


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 56/2017/NQ-HĐND sửa 89/2014/NQ-HĐND hỗ trợ phòng dịch bệnh gia súc Sơn La
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu56/2017/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýHoàng Văn Chất
       Ngày ban hành21/07/2017
       Ngày hiệu lực01/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 56/2017/NQ-HĐND sửa 89/2014/NQ-HĐND hỗ trợ phòng dịch bệnh gia súc Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 56/2017/NQ-HĐND sửa 89/2014/NQ-HĐND hỗ trợ phòng dịch bệnh gia súc Sơn La

           • 21/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực